Ga naar de homepage

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest en de schade daarvan een direct gevolg is.

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Als u het formulier invult, zorg dan dat u onderstaande informatie bij de hand heeft:

  • Datum, tijd en locatie waar de schade is veroorzaakt.
  • Hoe de schade is ontstaan.
  • Wat de schade en het schadebedrag zijn.
  • Waarom u ons aansprakelijk stelt.

Zorg ervoor dat uw verhaal zo compleet mogelijk is. Doe dit bijvoorbeeld met:

  • Foto's (ook van de verwondingen die u wellicht hebt opgelopen).
  • Situatietekeningen 
  • Offertes 
  • Nota's/kassabon