Ga naar de homepage

Handelt u in tweedehands fietsen? Of verkoopt u regelmatig gebruikte computers of laptops? Handelaren in tweedehands goederen moeten al hun ingekochte handelswaar registreren. Bovendien hebben zij een meldplicht. Dit is om heling tegen te gaan. De gemeente hecht veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen.

Accordion item is ingeklapt

Aanmelden bij het Digitaal Opkopers Register doet u via www.ikbenhandelaar.nl. In het Digitaal Opkopers Register registreert u de aangekochte goederen. Het register kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld databases van de politie. Zo worden gestolen goederen sneller ontdekt.

 

Accordion item is ingeklapt

Naast aanmelding bij uw gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw aan- en verkopen te maken. U moet daarvoor het Digitaal Opkopers Register gebruiken. In dit register kunt u iedere aankoop registreren. Het voordeel is dat u maar één account hoeft aan te maken en dat u direct voldoet aan de wettelijke eisen.

Accordion item is ingeklapt

Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en eventueel de politie.