Ga naar de homepage

Heeft u tijdelijk financiële hulp nodig? Dan zijn er mogelijkheden voor ondersteuning, afhankelijk van uw situatie. Een lening, een starterskrediet of een aanvulling op uw inkomen bijvoorbeeld.

Accordion item is ingeklapt

De Bijstand voor ondernemers (Bbz) is er voor:

  • startende ondernemers, mensen die een bedrijf beginnen vanuit de bijstand
  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die met hun bedrijf willen stoppen
  • zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf waaruit onvoldoende inkomsten zijn om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien.

Check of u mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz via: www.ondernemersregelingen.nl.

Voor meer informatie over de Bbz regeling kunt u terecht bij onze uitvoeringsorganisatie Baanbrekers: www.baanbrekers.org / bbz@baanbrekers.org.

Ga naar www.155.nl of bel 088 999 0 155. Download voor meer informatie de folder van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

Accordion item is ingeklapt

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een subsidie. Uw brancheorganisatie kan u hier meer over vertellen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt namelijk aan brancheorganisaties projectsubsidies beschikbaar. Zij kunnen zo maatwerk leveren aan een aangewezen doelgroep binnen hun sector of branche.

Het genoemde maatwerk bestaat dan veelal uit een subsidie op technische of organisatorische maatregelen gericht op de veiligheidsproblemen in de betreffende branche. De bedoeling is dat zowel leden als niet-leden van de brancheorganisaties gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie op maatregelen, dan kunt meer informatie opvragen bij uw brancheorganisatie. Contactgegevens van brancheorganisaties is te vinden op www.ondernemersplein.nl.

Accordion item is ingeklapt

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Corona Initiatievenbudget’ vastgesteld. Met deze subsidieregeling ondersteunt de gemeente positieve ideeën van inwoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving. De gemeente stelt hiervoor €45.000 beschikbaar tot 1 januari 2023.

Meer informatie vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Voor ondernemers is er voor de doorstart na corona een fonds beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling kan via ondernemersloket@loonopzand.nl een aanvraagformulier worden opgevraagd. Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2021. De subsidie is bedoeld voor de doorstart van bedrijfsactiviteiten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt:

  1. € 750,- bij activiteiten tot €1.500,-;
  2. € 1.000,- bij activiteiten €1.500 tot €3.000,-;
  3. € 1.500,- bij activiteiten van meer dan €3.000,-.

Lees hier de subisidieregeling

Accordion item is ingeklapt

Sinds september 2021 bestaat op bepaalde locaties de plicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Zoals bij horeca-, cultuur- en sportaccommodaties. Deze verplichte controle is bedoeld om de verspreiding van het virus te beperken en de samenleving zoveel mogelijk open te houden. Door deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materiaal nodig. De landelijke overheid stelde geld beschikbaar om organisaties te compenseren voor de extra kosten die zij hiervoor maken. De gemeente Loon op Zand heeft voor dit doel van het Rijk ruim € 60.000,- ontvangen. Van dit bedrag zet de gemeente € 35.000,- in voor het compenseren van ondernemers. Meer informatie vindt u hier. Als het beschikbare bedrag wordt overschreden, verdelen we het bedrag eerlijk over de aanvragers. Aanvragen is mogelijk tot en met 7 januari 2022.