Ga naar de homepage

Het burenoveleg vindt tweewekelijks plaats. De aanwezigen geven kort aan waarom zij aanwezig zijn, wat hun idee├źn en eventuele zorgen zijn en waar hun informatiebehoefte ligt.  Op basis van het gesprek dat hierop volgt, is een besluitenlijst opgesteld met concrete afspraken. Alle inwoners zijn na aanmelding welkom om aan te sluiten. Iedereen is vrij om agendapunten in te brengen een burenoverleg.

Accordion item is ingeklapt

De overleggen vinden in principe iedere twee weken plaats. Tijdens schoolvakanties kijken we wat mogelijk is, uiteraard informeren we u hier tijdig over. De overleggen vinden plaats op het Klavier.

Datum

Tijd

Woensdag 14 februari 202419.30 uur
Donderdag 29 februari  202419.30 uur
Dinsdag 12 maart 202419.30 uur
Donderdag 28 maart19.30 uur
Dinsdag 9 april19.30 uur

 

Accordion item is ingeklapt

U kunt zich aanmelden voor een burenoverleg door een mail te sturen naar opvang@loonopzand.nl. Vermeld in deze mail alstublieft ook de datum van het burenoverleg.