Ga naar de homepage

Het burenoveleg vindt maandelijks plaats. De aanwezigen geven kort aan waarom zij aanwezig zijn, wat hun idee├źn en eventuele zorgen zijn en waar hun informatiebehoefte ligt.  Op basis van het gesprek dat hierop volgt, is een besluitenlijst opgesteld met concrete afspraken. Alle inwoners zijn na aanmelding welkom om aan te sluiten. Iedereen is vrij om agendapunten in te brengen een burenoverleg.

Accordion item is ingeklapt

De overleggen vinden maandelijks plaats op het Klavier. Vanwege de verlenging van de crisisnoodopvang zijn er nieuwe burenoverleggen ingepland. 

Datum Tijd
27 augustus 202419.30 uur.
24 september 202419.30 uur.
29 oktober 202419.30 uur.
2 november 202419.30 uur.

Accordion item is ingeklapt

U kunt zich aanmelden voor een burenoverleg door een mail te sturen naar opvang@loonopzand.nl. Vermeld in deze mail alstublieft ook de datum van het burenoverleg.