Ga naar de homepage

Sinds december 2023 heeft de gemeente Loon op Zand hard gewerkt om een tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren. De opvang vindt plaats aan de Dodenauweg (achter de brandweerkazerne en het voormalige politiebureau) in Kaatsheuvel. Maandag 5 februari ontvingen we de eerste groep tijdelijke bewoners. De rest van de groep volgde dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari 2024.

Accordion item is ingeklapt

De situatie bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel is schrijnend en onhoudbaar. Er is een onmenselijke situatie ontstaan waarin mensen noodgedwongen op stoeltjes moeten slapen. De commissaris van de Koning heeft Brabantse regio’s gevraagd om crisisnoodopvang te realiseren om Ter Apel te ontlasten. Als gemeente staan we voor humane opvang van mensen in nood. Daarom nemen we nu onze verantwoordelijkheid en zorgen we voor tijdelijke, menswaardige crisisnoodopvang van vluchtelingen.

Accordion item is ingeklapt

De locatie aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel is in eigendom van de gemeente. Dat zorgt ervoor dat we geen grond of vastgoed hoeven te verwerven en geen afspraken hoeven te maken over huur of pacht. Dit levert flinke tijdwinst op waardoor we met deze locatie aan de Dodenauweg snel de benodigde noodopvang kunnen realiseren voor de vluchtelingen.

Accordion item is ingeklapt

Nee. Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om asielzoekers en/of vluchtelingen op te vangen. Talloze gemeenten in Nederland realiseren op dit moment al (tijdelijke) opvang of treffen hier voorbereidingen voor. Ook de gemeente Loon op Zand neemt haar verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn geen plannen voor een extra crisisnoodopvang.

Accordion item is ingeklapt

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) betaalt de kosten voor deze noodopvang.

Accordion item is ingeklapt

Na het verblijf aan de Dodenauweg stromen de mensen door naar andere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).