Ga naar de homepage

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden voor bijzondere bijstand? Dan komt u misschien in aanmerking. Wilt u meer informatie of een bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan contact op met Baanbrekers.

Accordion item is ingeklapt

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als sprake is van: 

  • inkomen op bijstandsniveau
  • beperkt vermogen
  • bijzondere omstandigheden 
  • noodzakelijke kosten die u niet vanuit uw uitkering kunt betalen, dit kunnen eenmalige en structurele kosten zijn
  • kosten die u nergens anders vergoed krijgt

Voorbeelden waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

  • kosten voor huishoudelijke hulp
  • eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor 
  • andere (sociaal) medische kosten
  • hoge woonkosten