Ga naar de homepage

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen.  Hiervoor neem u contact met ons op via 0416 - 289111. Doe dit in overleg met de uitvaartondernemer én voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. 

Accordion item is ingeklapt
  • Uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Verklaring van overlijden van de arts of lijkschouwer
  • Eventueel het trouwboekje

Accordion item is ingeklapt

Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren op uw persoonslijst in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u ingeschreven staat. De geboorte kan in een andere gemeente plaatsgevonden hebben. De registratie op de persoonslijst kunt u alleen voor uzelf regelen; niet voor iemand anders, ook niet voor uw partner. Voor de registratie heeft u de geboorteakte levenloos geboren kind nodig. Neem eerst contact op met de gemeente om uw verzoek tot registratie te bespreken en een afspraak te maken. Ook de rijksoverheid geeft informatie over de registratie van een levenloos geboren kind.

Accordion item is ingeklapt

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op  www.rijksoverheid.nl/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.

Accordion item is ingeklapt

Aangifte van overlijden is gratis.