Ga naar de homepage

Wilt u uw voornaam wijzigen? Of wilt u de voornaam van uw kind wijzigen? Vraag dit dan aan via de rechtbank.

Wilt u uw achternaam wijzigen? Of wilt u de of achternaam van uw kind wijzigen? Vraag dit dan aan via Justis.