Ga naar de homepage

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo de wereld een betere plek te maken in 2030. Ook de gemeente Loon op Zand ondersteunt het gedachtengoed van deze Global Goals.

Wat zijn Global Goals?

De doelen (Global Goals) zijn gericht op vooruitgang voor mensen, onze planeet, wereldwijde welvaart, vrede en veiligheid en mondiale samenwerking.Een belangrijk doel is het beĆ«indigen van extreme armoede in de wereld. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. 

Er verandert niets aan onze bestaande ambitie een duurzame gemeente te zijn. Een gemeente die zorgvuldig omgaat met klimaat, energie en grondstoffen. En een gemeente die samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving werkt. Op deze manier dragen wij al bij aan de Global Goals. Hier leest u meer over deze de doelen: www.sdgnederland.nl

Global Goals Vlaggendag

Op vrijdag 25 september hijsen wij de Global Goals in alle drie de kernen. Gemeente en Stichting Wereldgemeente Loon op Zand zetten zich in voor de Global Goals doelen Duurzaamheid en Eerlijke Handel, samen met inwoners en ondernemers.

Gratis ledlamp en voorlichting energiebesparing 

Belangrijk doel binnen Global Goals is het tegengaan van klimaatverandering. Isolatie van gebouwen en duurzame opwekking van energie wordt steeds belangrijker. Energiecoaches van energiecollectief Loon op Zand ECLoZ|om zijn tijdens deze Global Goalsdag op de weekmarkten in Loon op Zand en Kaatsheuvel aanwezig om u te informeren over energiebesparing en over lokaal opgewekte groene stroom. U krijgt bij deze voorlichting gratis een ledlamp als eerste energiebesparingsmaatregel.

Digitaal energieloket Loon op Zand

Op ons digitale energieloket energielokethartvanbrabant.nl/loon-op-zand vindt u informatie en tips over energiebesparing en kunt u een afspraak aanvragen voor een persoonlijk advies voor energiebesparing van uw woning.