housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
  • Maak muren, ondervloeren en kelders waterdicht
  • Isoleer kruipruimtebodems
  • Isoleer de onderkant van de benedenvloer
  • Verwerk zelf regenwater in kleine ondergrondse opvangbakken die het water langzaam aan de grond afstaan
  • Afvoer van straatje, achterommetjes, tuinen en dergelijke verbeteren, zodat water afstroomt naar de openbare weg en de gemeentelijke riolering en niet naar de eigen woning
  • Kelders en kruipruimtes goed ventileren
  • Watermeetputten buiten waterdicht maken
  • Veel van deze maatregelen vereisen specialistische kennis en ervaring. Het inschakelen van bouwkundig adviseurs kan u verder helpen

Kijk voor meer informatie over het voorkomen van wateroverlast op de website van stichting RIONED: www.riool.info.

mill-tailormade association-rosy