Ga naar de homepage

Gemeente Loon op Zand wil in 2021 in de Vossenbergselaan en Beethovenstraat rioleringswerkzaamheden gaan uitvoeren. De kwaliteit van het huidige vuilwaterriool en de bestrating in het noordelijk deel van de Vossenbergselaan zijn erg slecht. Tegelijkertijd moeten we binnen deze herinrichting een schoonwaterriool aanleggen dat het overtollig hemelwater vanuit het centrum van Kaatsheuvel afvoert naar het oppervlaktewater aan de westzijde van de Sweensstraat. Bij het uitvoeren van deze rioleringswerkzaamheden wordt tegelijkertijd de openbare ruimte opnieuw ingericht.

 

Accordion item is ingeklapt

De planning voor de herinrichting van de Vossenbergselaan en Beethovenstraat ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

De herinrichtingswerkzaamheden starten op 30 augustus 2021 en worden op 15 april 2022 opgeleverd.

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen werkzaamheden en inloopspreekuren. Dit is in de periode van 15 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Op maandag 10 januari 2022 starten de werkzaamheden weer.

Beethovenstraat- Mozartstraat

Riolerings- en bestratingswerkzaamheden Beethovenstraat.

Zuidzijde Vossenbergselaan

Vanaf 10 januari 2022 t/m 15 april 2022 in verschillende fasen, inclusief beplanting.

  • Vervangen bestrating Vossenbergselaan – Zuid : zijde met oneven huisnummers  
  • Riolerings-  en bestratingswerkzaamheden Beethovenstraat
  • Planten bomen, afwerken middenterrein en opnieuw inrichten hondenuitlaatplaats

Noordzijde Vossenbergselaan aanleg beplanting

Vanaf 31 januari 2022 t/m 25 februari 2022.

Glasvezel

In de Beethovenstraat en de zuidzijde (oneven huisnummers) van de Vossenbergselaan wordt de glasvezelkabel aangelegd zodra het trottoir eruit is en de banden staan.

 

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Aan de noordzijde van de Vossenbergselaan wordt binnen de herinrichting een gescheiden hemelwaterriool aangelegd. Dit doen we om in te spelen op de effecten van klimaatverandering. De kans neemt in de toekomst toe dat het gemengde riool te klein is om de extreme hoeveelheid regenwater op te vangen. De kans op wateroverlast op straat neemt toe met daarbij de ongewenste gebeurtenis dat ongezuiverd rioolwater “over straat stroomt”. Om dit te voorkomen wil de gemeente Loon op Zand de regenpijpen van de woningen en de straatkolken aansluiten op het nieuwe (schoonwater) riool. Het schone regenwater wordt dan niet naar de waterzuivering afgevoerd, maar naar de oppervlakte aan de westzijde van de Sweensstraat. Aanvullende voordelen hiervan zijn dat het verdroging van de bodem tegengaat en het is kostenbesparend. Erg duurzaam dus. Het plaatselijk infiltreren (in de bodem brengen) van het regenwater behoort ook tot de mogelijkheden binnen dit project. Voor de overige woningen moeten we de infiltratiemogelijkheden nog nader onderzoeken. 

Accordion item is ingeklapt

Contactpersonen

  • Projectleider gemeente: Joost Hermans
  • Toezichthouder gemeente: nog niet bekend

Bovenstaande contactpersonen zijn bereikbaar via projectteam.infra@loonopzand.nl en 0416 – 289111.

(Aannemer: Van Wijlen B.V. uit Sprang – Capelle)

Acquisitie over deze projectpagina wordt niet op prijs gesteld.

Accordion item is ingeklapt

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een definitief positief advies op het Inrichtingsplan gegeven. 

Zie hier de tekening van het definitieve ontwerp. 

Bekijk het filmpje: presentatie Vossenbergselaan en Beethovenstraat