Ga naar de homepage

Leo XIII-straat - Loonsevaert

Impressie herinrichting Hei-akker

Projectinhoud

De Leo XIII-straat, Loonsevaert en een gedeelte Vaartstraat worden verkeersveiliger. De straten gaan van een 50 km/u zone naar een 30 km/u zone. Daarnaast krijgt de Loonsevaert en een gedeelte Vaartstraat een nieuw riool. Ook gaat de gemeente samen met bewoners wateroverlast op straat tegen.

Tijdens de werkzaamheden stelt de gemeente omleidingsroutes in omdat de weg is afgesloten. De omleidingsroutes worden via omleidingsborden aangegeven.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt
  • Verwachte afronding: medio april 2021
  • Aanplanting bomen en ander groen: eventueel in het najaar 2021 vanwege het plantseizoen

Accordion item is ingeklapt

Download het ontwerp van de nieuwe inrichting van de Leo XIII-straat en Loonsevaert.  Onder andere de boomsoorten en beplanting, parkeervakken en snelheidsremmende maatregelen staan hierop aangegeven. 

Download het boomplan over de bomen die worden gekapt en geplant. 

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Contactpersonen

  • Projectleider gemeente: Joost Hermans
  • Directievoerder gemeente: Kees Lommers
  • Toezichthouder gemeente: Kees Lommers

Bovenstaande contactpersonen zijn bereikbaar via projectteam.infra@loonopzand.nl en 0416 – 289111

Acquisitie over deze projectpagina wordt niet op prijs gesteld.