Ga naar de homepage

Komt uw vereniging of stichting door de hoge energierekening in de problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige energiecompensatie voor 2022 en 2023. Deze regeling geldt voor (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Wilt u hier gebruik van maken? Vul het aanvraagformulier dan voor 1 september 2023 in.

Accordion item is ingeklapt

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden. We helpen die organisaties die het ook echt nodig hebben. Een belangrijke eis om voor subsidie in aanmerking te komen is de hoogte van de solvabiliteit. Dat is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van uw organisatie. Deze is maximaal 20%. Zit u daaronder – en voldoet u aan alle andere vereisten – dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. Een volledig overzicht van de vereisten vindt u op de website Overheid.nl.

Accordion item is ingeklapt

Dit berekenen we aan de hand van de eindafrekening en het nieuwe voorschot, doorgerekend naar een heel jaar. Maximaal 60% van het verschil tussen deze bedragen wordt vergoed. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

De subsidie wordt berekend aan de hand van de eindafrekening en het nieuwe voorschot (doorgerekend naar een heel jaar). Maximaal 60% tussen het verschil tussen deze bedragen wordt vergoed:

  • Eindafrekening 2022 € 18.000,-
  • nieuw voorschot € 3.200,- per maand = € 38.400,- per jaar
  • verschil = € 38.400,- minus € 18.000,- = € 20.400,-
  • 60% van dit verschil wordt als subsidie verstrekt: € 20.400,- x 0,60 = € 12.240,- 

Het besluit (toekenning subsidie) wordt dan dat de vereniging € 12.240,- subsidie ontvangt. Bij de vaststelling (uitkering) van de subsidie wordt naar de eindafrekening 2023 gekeken. De eindafrekening 2023 van de energierekening is doorslaggevend en hierop zal het toegekende subsidiebedrag worden aangepast. Maximaal kan 60% van de daadwerkelijk hogere energiekosten over 2023 worden gesubsidieerd.

Als de eindafrekening pas eind 2023 komt, kan de vaststelling ook in 2024 plaatsvinden, zolang de aanvraag is gedaan voor de verstrijkingsdatum van 1 september 2023.

Accordion item is ingeklapt

De verleende subsidie moet u achteraf verantwoorden. We controleren dan of de hoogte van de subsidie correct is bepaald op basis van de werkelijke stijging van de energiekosten. Als blijkt dat u te veel subsidie heeft ontvangen, dan moet u dit terugbetalen.

Accordion item is ingeklapt

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor deze eenmalige subsidie. Wacht niet te lang met aanvragen. Er geldt namelijk een vastgesteld budget en aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. U kunt tot uiterlijk 1 september 2023 uw aanvraag indienen.

Heeft u moeite met het invullen van het digitale formulier? Dan kunt u het formulier als pdf-bestand downloaden en verzenden naar de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Neem dan contact op via telefoonnummer 0416 – 289111 of via info@loonopzand.nl onder vermelding van ‘energiecompensatie maatschappelijke organisaties’.