housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende drie externe leden:

  • De heer J.N.M. (John) Verhoeven (voorzitter) is zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed en tevens voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Meierijstad en de gezamenlijke rekenkamercommissie van Gemert-Bakel en Laarbeek.
  • Mevrouw D. (Danielle) van Dongen (lid) is werkzaam als adviseur Concerncontrol bij de provincie Noord-Brabant.
  • De heer H. (Harrie) Verbon (lid) is emeritus hoogleraar Openbare FinanciĆ«n aan de Universiteit van Tilburg.

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door secretaris-onderzoeker de heer K. (Kees) van Rietschoten.

Wilt u in contact komen met de rekenkamercommissie, bijvoorbeeld omdat u een idee heeft voor een onderzoek of een vraag heeft over een rapport? Neemt u dan contact op met de griffie: griffie@loonopzand.nl. 

 

 

mill-tailormade association-rosy