housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Wereld van de Efteling 2030

Verzoek uitstel ‘Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030’

13 december 2018: Lees meer in het nieuwsbericht op onze website. 

Ontwerpbestemmingsplan

Op 20 september 2018 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) gewijzigd vast. 

Aanpassingen bestemmingsplan

Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelde, is een aantal extra aanpassingen op voordracht van de gemeenteraad doorgevoerd in het bestemmingsplan. 

Er worden twee groenstroken toegevoegd ter hoogte van de Dodenauweg-Eftelingsestraat. Daarnaast heeft de raad de volgende opdrachten verstrekt aan het college: 

 • er gaat komende jaren getest worden voor de verkeersstromen uit zuidelijke richting;
 • de attracties ter hoogte van de Dodenauweg te voorzien van duurzame daken;
 • een normenkader waaronder geluid inzichtelijk te maken en aan te geven hoe deze op dit moment en in de toekomst kan worden gemeten;
 • om de overleggen met de inwoners en de Efteling te versterken.

Ook naar aanleiding van inkomen zienswijzen, en ambtshalve voorstellen, zijn bij vaststelling van het bestemmingsplan aanpassingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Enkele van die aanpassingen zijn de volgende:

 • toevoeging beeldkwaliteitsplan, onder meer om inzicht te geven op welke wijze de randen van de uit te breiden Efteling (zowel het uit te breiden attractiepark, nieuwe aan te leggen parkeervoorzieningen en nieuwe verblijfsaccommodatie) in de toekomst worden ingevuld.
 • toevoeging minimum percentage groen;
 •   toevoeging meerdere ‘voorwaardelijke verplichtingen’ waaronder: tijdige aanpassing infrastructuur zuidelijke ontsluiting en tijdige aanpassing aansluiting Loon op Zand op de N261;
 •   gebouwde parkeervoorzieningen zijn uitgesloten buiten het bouwvlak ter hoogte van de westelijke parkeervoorziening;
 • de maximale bouwhoogte voor het noordelijke deel van de oostelijke uitbreidingszone is verlaagd van 50 m naar 35 m.

U kon het vastgestelde bestemmingsplan inzien tot en met woensdag 5 december. Ook kunt u de plannen bekijken via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0809.BPWvdEfteling2030-VA01.

 • De Efteling en de gemeente boden inwoners, bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over de uitbreidingsplannen van de Efteling. Het was een intensief traject van ruim twee jaar met het Masterplan Wereld van de Efteling als voorlopig eindresultaat. 
 • Inwoners en belanghebbenden konden op het Ontwerp Masterplan een inspraakreactie, ook wel zienswijze genoemd, indienen.
 • De gemeente ontving 54 inspraakreacties. Vooral over de verkeersoverlast (files), parkeren, geluidshinder en aantasting van leefomgeving en natuur maken indieners zich zorgen. Aan de hand van de inspraakreacties zijn zaken aangepast en aangevuld.
 • De gemeenteraad stelde het Ontwerp Masterplan Wereld van de  Efteling gewijzigd vast op 16 februari 2017.

We kijken welke aanpassingen op korte termijn op de Europalaan in Kaatsheuvel mogelijk zijn. De Provincie onderzoekt mogelijke aanpassingen op de N261 (Midden-Brabantweg). De Bevrijdingsweg kan ook gebruikt  worden om het dorp in en uit te komen op drukke tijden. Sinds 22 juni 2017 wordt het project ‘Wisselstrook Europalaan’ genoemd.

Het project bestaat uit drie fasen:

 1. Tijdelijk herinrichten Europalaan, in augustus 2017 uitvoeren. Dit omvat het terug brengen naar 2 rijstroken continue op de noordbaan van de Europalaan.
 2. Twee proefdraai weekenden: 16+17 en 23+24 september 2017. Doel van het proefdraaien is; het aanbieden van meer verkeer aan de Efteling in dezelfde tijd. De reden is het onderzoeken van de robuustheid van het parkeermanagement op het terrein van de Efteling en wat wij daaraan kunnen of moeten verbeteren wanneer er in 2018 ruim 3000 motorvoertuigen (mvt) per uur kunnen worden aangeboden. De volgende zaken worden onderzocht: knijpen verkeerstromen Horst-zuid en –noord, parkeerafwikkeling op Efteling terrein en verkeer vanuit Dongen omleiden
 3. Wisselstrook realiseren op de Europalaan. Doelstelling: Voor 1 juli 2018 gereed.

In Kaatsheuvel is attractiepark de Efteling gevestigd. De Efteling werd op 31 mei 1952 officieel geopend. In de decennia die volgden, groeide ‘de Efteling’ uit tot ‘de Wereld van de Efteling’. Bezoek voor meer informatie over het attractiepark en de bijbehorende verblijfsaccommodaties de website van de Efteling: www.efteling.com 

mill-tailormade association-rosy