Ga naar de homepage

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU).  U mag dan zelf bepalen in welk EU-land u gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen dan moet u vooraf een Y-32 formulier van de Rijksoverheid invullen. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. Met het Y-32 formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u zich niet te registreren. Wel moet u zich tijdig melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig.

Op de website van Rijksoverheid vindt u ook vertalingen van het formulier in Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Accordion item is ingeklapt

Stuur het Nederlandstalige formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Stuur de volgende bijlage mee:

  • Kopie van uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land, of
  • Kopie van uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, of
  • Kopie van uw identiteitskaart uit Nederland, of
  • Kopie van een document waaruit uw identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie blijkt

Stuur het formulier met bijlage naar:

Gemeente Loon op Zand
Afdeling Verkiezingen  Postbus 7 5170 AA  Kaatsheuvel