Ga naar de homepage

Organiseert u een evenement, maatschappelijke activiteit of wilt u klimaatbestendige maatregelen nemen? Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor subsidie. Dit hangt af van het beleid en de voorwaarden. Ook gelden er een aantal spelregels. Die spelregels staan genoemd in de Algemene subsidieverordening.

Accordion item is ingeklapt

Op 30 november 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders de subsidieregeling Corona Initiatievenbudget Loon op Zand vast. De gemeente wil met deze subsidieregeling positieve ideeën en activiteiten van initiatiefnemers (zoals inwoners, ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties) ondersteunen die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving. Om deze subsidieregeling uit te voeren, stelt de gemeente € 45.000,- beschikbaar. De regeling geldt tot en met 31 december 2022.

Spelregels

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal spelregels zoals:

  • De activiteit moet in onze gemeente plaatsvinden, niet gericht zijn op winst en voor een breed publiek bereikbaar zijn.
  • Een vereniging of stichting kan maximaal € 7.500,- subsidie aanvragen. Voor een individueel persoon ligt de grens op maximaal € 1.000,-.
  • Er kan één keer een aanvraag worden gedaan.

Alle spelregels en voorwaarden vindt u in de subsidieregeling.

Aanvragen

Om subsidie aan te vragen, maakt u gebruik van het aanvraagformulier. U kruist de optie ‘incidentele subsidie’ aan. Daarnaast staat zowel op het formulier als in de subsidieregeling aangegeven welke documenten en informatie er nog meer overlegd dienen te worden. U kunt uw aanvraag zowel digitaal (info@loonopzand.nl) als via de post (postbus 7 5170 AA Kaatsheuvel) indienen. Graag onder vermelding van ‘aanvraag subsidie Corona Initiatievenbudget’.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0416 - 289111.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Welk formulier u moet gebruiken is afhankelijk van de vraag waarvoor u subsidie aanvraagt. In elk formulier is aangegeven welke documenten naast het aanvraagformulier aan ons overlegd moeten worden. Staat het gewenste aanvraagformulier er niet bij, gebruik dan het algemene aanvraagformulier subsidie. Vul het aanvraagformulier vaststelling in als u al subsidie ontvangt, welke later verantwoord moet worden.

Aanvraagformulier 

Accordion item is ingeklapt

De Algemene subsidieverordening bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Alle verenigingen, stichtingen, clubs, (maatschappelijke) organisaties of personen die van de gemeente subsidie ontvangen, hebben te maken met de Algemene subsidieverordening. 

Op 13 februari 2020 stelde de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening vast. Deze is op 26 februari 2020 officieel bekend gemaakt en is in werking getreden. Lees meer op de pagina 'Subsidieverordening'.

Accordion item is ingeklapt

Op dit moment zijn evenementen (nog) niet toegestaan. Wel kunt u al voorbereidingen treffen voor uw evenement en subsidie aanvragen. Lees meer op de pagina (en dan moet hierachter de link naar de pagina waar men subsidies aanvraagt).

Accordion item is ingeklapt

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst & cultuur, educatie en/of jeugd- en jongeren? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer op de pagina Welzijnssubsidie.

Accordion item is ingeklapt

Om het sporten in onze gemeente te bevorderen en de sportbeoefening van de jeugd in het bijzonder, kent de gemeente Loon op Zand de Subsidieregeling Sport. Onderdeel van deze regeling is de jeugdsportsubsidieregeling. Deze kunt u namens de sportvereniging aanvragen voor uw jeugdleden.

Meer informatie
Lees meer over de subsidieregeling op de website 'regelgeving.overheid'. Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Joyce de Weijer via het telefoonnummer 0416 289 111. Mailen kan ook: j.deweijer@loonopzand.nl.

Aanvragen
Vul het formulier in om de jeugdsportsubsidie aan te vragen.

 

Accordion item is ingeklapt

Het flexibele sportbudget geeft vrije ruimte om aan initiatieven tegemoet te komen, extra sportactiviteiten te beginnen en verenigingen te ondersteunen. De gemeente Loon op Zand maakt dit mogelijk en zorgt dat inwoners die nu niet of nauwelijks sporten en bewegen, wel in beweging komen. De inwoners kunnen gebruik maken van een passend sport- en/of beweegaanbod.

Meer informatie
Lees meer over de subsidieregeling 'flexibel sportbudget'. Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Joyce de Weijer via het telefoonnummer 0416 289 111. Mailen kan ook: j.deweijer@loonopzand.nl.

Aanvragen
Vul het formulier in om het flexibel sportbudget aan te vragen. 

Accordion item is ingeklapt

Omdat we scholing en deskundigheidsbevordering van groot belang voor de motivatie van vrijwilligers vinden, is er een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties. 

Voorwaarden

  • Doelen en activiteiten van de vrijwilligersorganisatie komen overeen met het gemeentelijk beleid;
  • Alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand komen voor deze regeling in aanmerking;
  • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers op de pagina  'decentrale regelgeving overheid'. Heeft u vragen over de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Petra van Tilborg via telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail p.vantilborg@loonopzand.nl

Aanvragen

Vul het formulier in om deskundigheidsbevordering vrijwilligers aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Het klimaat verandert. Er komen meer hoosbuien en droogte- en hitteperiodes. Daar moeten we maatregelen voor treffen. Draagt u ook een steentje? Door bijvoorbeeld tegels in uw tuin te vervangen door planten, een regenton aan te schaffen of met de hele straat, wijk of vereniging een groen strook aan te leggen. Als u dit doet, komt u in aanmerking voor subsidie. Lees de voorwaarden en  de mogelijkheden op de pagina subsidie klimaatbestendige maatregelen.

Accordion item is ingeklapt

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe de check op www.energiesubsidiewijzer.nl. Ontdek in twee stappen of er gemeentelijke of andere subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger.