Logo Gemeente Loon op Zand

Organiseert u een evenement, maatschappelijke activiteit of wilt u klimaatbestendige maatregelen nemen? Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor subsidie. Dit hangt af van het beleid en de voorwaarden. Ook gelden er een aantal spelregels. Die spelregels staan genoemd in de Algemene subsidieverordening.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een subsidie maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Welk formulier u moet gebruiken is afhankelijk van de vraag waarvoor u subsidie aanvraagt. In elk formulier is aangegeven welke documenten naast het aanvraagformulier aan ons overlegd moeten worden. Staat het gewenste aanvraagformulier er niet bij, gebruik dan het algemene aanvraagformulier subsidie. Vul het aanvraagformulier vaststelling in als u al subsidie ontvangt, welke later verantwoord moet worden.

Aanvraagformulier 

Accordion item is ingeklapt

De Algemene subsidieverordening bepaalt de regels voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Alle verenigingen, stichtingen, clubs, (maatschappelijke) organisaties of personen die van de gemeente subsidie ontvangen, hebben te maken met de Algemene subsidieverordening. 

Op 13 februari 2020 stelde de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening gemeente Loon op Zand 2019, 1e herziening vast. Deze is op 26 februari 2020 officieel bekend gemaakt en is in werking getreden. Lees meer op de pagina 'Subsidieverordening'.

Accordion item is ingeklapt

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie. De deadline voor 2020 is helaas voorbij. In 2021 komt er een nieuwe subsidieregeling. Deze wordt eind 2020 gepubliceerd.

Accordion item is ingeklapt

Bent u een stichting of vereniging? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van maatschappelijk welzijn, kunst & cultuur, educatie en/of jeugd- en jongeren? Dan vraagt u bij de gemeente een welzijnssubsidie aan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer op de pagina Welzijnssubsidie.

Accordion item is ingeklapt

Om het sporten in onze gemeente te bevorderen en de sportbeoefening van de jeugd in het bijzonder, kent de gemeente Loon op Zand de Subsidieregeling Sport. Onderdeel van deze regeling is de jeugdsportsubsidieregeling. Deze kunt u namens de sportvereniging aanvragen voor uw jeugdleden.

Meer informatie

Lees meer over de subsidieregeling op de website 'regelgeving.overheid. Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met Astrid van Gastel of Joyce de Weijer via het telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail a.vangastel@loonopzand.nl of j.deweijer@loonopzand.nl.

Aanvragen

Vul het formulier in om de jeugdsportsubsidie aan te vragen.

 

Accordion item is ingeklapt

Omdat we scholing en deskundigheidsbevordering van groot belang voor de motivatie van vrijwilligers vinden, is er een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties. 

Voorwaarden

  • Doelen en activiteiten van de vrijwilligersorganisatie komen overeen met het gemeentelijk beleid;
  • Alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand komen voor deze regeling in aanmerking;
  • Kerkelijke organisaties en politieke partijen zijn uitgesloten.

Meer informatie en contact

Lees meer over de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers op de pagina  'decentrale regelgeving overheid'. Heeft u vragen over de subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers? Neem dan contact op met vrijwilligersco√∂rdinator Petra van Tilborg via telefoonnummer 0416 289 111 of e-mail p.vantilborg@loonopzand.nl

Aanvragen

Vul het formulier in om deskundigheidsbevordering vrijwilligers aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Het klimaat verandert. Er komen meer hoosbuien en droogte- en hitteperiodes. Daar moeten we maatregelen voor treffen. Draagt u ook een steentje? Door bijvoorbeeld tegels in uw tuin te vervangen door planten, een regenton aan te schaffen of met de hele straat, wijk of vereniging een groen strook aan te leggen. Als u dit doet, komt u in aanmerking voor subsidie. Lees de voorwaarden en  de mogelijkheden op de pagina subsidie klimaatbestendige maatregelen.

Accordion item is ingeklapt

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing? Doe de check op www.energiesubsidiewijzer.nl. Ontdek in twee stappen of er gemeentelijke of andere subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger.