Ga naar de homepage

Resultaten burgerpeiling bekend

In september nodigden we iedere inwoner van 18 jaar en ouder uit om deel te nemen aan de burgerpeiling. Dat deden we onder andere via een steekproef, onze social mediakanalen en de kranten. En misschien hebben de posters en flyers op de verschillende locaties in de wijken ervoor gezorgd dat u de vragenlijst hebt ingevuld. De burgerpeiling is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research.

De resultaten vindt u op waarstaatjegemeente.nl of download het rapport direct.

Bedankt!

De vragenlijst is door 1300 inwoners ingevuld. Fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dankjulliewel hiervoor!

Aan de slag

Door uw reacties weten we waar inwoners behoefte aan hebben en waarmee we aan de slag moeten.
De vragen van de burgerpeiling gingen over onderwerpen als openbare ruimte, milieu, wonen, dienstverlening door ons als gemeente, participatie, cultuur en veiligheid. De antwoorden geven ons inzicht in wat er leeft onder de inwoners. Daarnaast helpt het ons om te bepalen wat goed gaat en wat nog beter kan. We gebruiken de antwoorden om het beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en behoeften. Daarnaast gaat de raadswerkgroep aan de slag met de resultaten van de burgerpeiling als onderdeel van de evaluatie in het kader van bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Veelgestelde vragen over de burgerpeiling

Accordion item is ingeklapt

Een burgerpeiling is een vragenlijst voor inwonersonderzoek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde deze vragenlijst samen met gemeenten en onderzoeksbureaus op.

Accordion item is ingeklapt

Uiterlijk op 1 september ontvangen 3.500 inwoners een uitnodigingsbrief om mee te doen aan dit onderzoek. Zondag 25 september eindigt de reactietermijn. Daarnaast kunnen alle andere inwoners meedoen door de QR-code te scannen of via www.startvragenlijst.nl/burgerpeiling.

Accordion item is ingeklapt

We willen graag weten hoe onze inwoners vinden dat we het als gemeente doen. Omdat veel gemeenten zo’n peiling uitvoeren, kunnnen we uitkomsten vergelijken met die van andere gemeenten.

Accordion item is ingeklapt

De vragen gaan onder andere over openbare ruimte, milieu, wonen, onze dienstverlening, onze samenwerking (participatie), cultuur en veiligheid.

Accordion item is ingeklapt

De antwoorden geven ons inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners. Met de uitkomsten kunnen we beter bepalen wat goed gaat en wat nog beter kan. Zo begrijpen we beter hoe inwoners een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt en aan het welzijn van anderen. We gebruiken deze antwoorden om ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de leefwereld van onze inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan over plannen in hun wijk.

Accordion item is ingeklapt

Bureau I&O Research voert voor ons dit onderzoek uit. Dit bureau ondersteunde ons al bij eerdere burger-peilingen. Daarnaast verzamelde dit bureau in 2021 voor onze ‘Toekomstagenda 2030’ informatie bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Accordion item is ingeklapt

Nee. De adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het toezenden van de uitnodigings- en herinneringsbrief. Alle antwoorden behandelen we vertrouwelijk en blijven anoniem.

Accordion item is ingeklapt

We zorgen er natuurlijk voor dat iedere inwoner maar één keer de vragenlijst kan invullen. Iedere deelnemer ontvangt van I&O Research daarvoor een unieke inlogcode.

Accordion item is ingeklapt

Begin oktober ontvingen we van I&O Research een eerste rapport. Nadat de raadswerkgroep ‘Bestuurlijke toekomst’ dit rapport heeft besproken, publiceren we de belangrijkste uitkomsten via ‘De Duinkoerier’ en op onze website. Eind dit jaar publiceert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de resultaten van deze burgerpeiling op de website www.waarstaatjegemeente.nl.