Ga naar de homepage

We willen graag weten hoe ú vindt dat de gemeente het doet. Daarom houden we dit jaar een burgerpeiling. Met de uitkomsten kunnen we beter bepalen wat goed gaat en wat nog beter kan.

Wat vragen we aan u?

De vragen gaan over onderwerpen als openbare ruimte, milieu, wonen, dienstverlening door ons als gemeente, participatie, cultuur en veiligheid.

Met een Burgerpeiling meten we waar Loon op Zand staat!

3.500 inwoners ontvangen een uitnodiging om mee te werken aan dit onderzoek. Misschien zit u ook in deze steekproef. U kunt de vragenlijst dan met de unieke inlogcode digitaal invullen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? U kunt toch gewoon meedoen. Heel graag zelfs! Met de QR-code of via de knop burgerpeiling kunt u vanaf 1 tot en met 25 september de vragenlijst invullen.

Accordion item is ingeklapt

Een burgerpeiling is een vragenlijst voor inwonersonderzoek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde deze vragenlijst samen met gemeenten en onderzoeksbureaus op.

Accordion item is ingeklapt

Uiterlijk op 1 september ontvangen 3.500 inwoners een uitnodigingsbrief om mee te doen aan dit onderzoek. Zondag 25 september eindigt de reactietermijn. Daarnaast kunnen alle andere inwoners meedoen door de QR-code te scannen of via www.startvragenlijst.nl/burgerpeiling.

Accordion item is ingeklapt

We willen graag weten hoe onze inwoners vinden dat we het als gemeente doen. Omdat veel gemeenten zo’n peiling uitvoeren, kunnnen we uitkomsten vergelijken met die van andere gemeenten.

Accordion item is ingeklapt

De vragen gaan onder andere over openbare ruimte, milieu, wonen, onze dienstverlening, onze samenwerking (participatie), cultuur en veiligheid.

Accordion item is ingeklapt

De antwoorden geven ons inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoners. Met de uitkomsten kunnen we beter bepalen wat goed gaat en wat nog beter kan. Zo begrijpen we beter hoe inwoners een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt en aan het welzijn van anderen. We gebruiken deze antwoorden om ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de leefwereld van onze inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan over plannen in hun wijk.

Accordion item is ingeklapt

Bureau I&O Research voert voor ons dit onderzoek uit. Dit bureau ondersteunde ons al bij eerdere burger-peilingen. Daarnaast verzamelde dit bureau in 2021 voor onze ‘Toekomstagenda 2030’ informatie bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Accordion item is ingeklapt

Nee. De adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het toezenden van de uitnodigings- en herinneringsbrief. Alle antwoorden behandelen we vertrouwelijk en blijven anoniem.

Accordion item is ingeklapt

We zorgen er natuurlijk voor dat iedere inwoner maar één keer de vragenlijst kan invullen. Iedere deelnemer ontvangt van I&O Research daarvoor een unieke inlogcode.

Accordion item is ingeklapt

Begin oktober ontvangen we van I&O Research een eerste rapport. Nadat de raadswerkgroep ‘Bestuurlijke toekomst’ dit rapport heeft besproken, publiceren we de belangrijkste uitkomsten in ‘De Duinkoerier’ en op onze website. Eind dit jaar publiceert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de resultaten van deze Burgerpeiling op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 1 tot en met 25 september is tijdens kantooruren de helpdesk van I&O Research telefonisch met een gratis nummer (088-0191) en via Whatsapp (06 86 82 62 08) bereikbaar. Alle e-mails handelt het bureau dezelfde dag af.