Logo Gemeente Loon op Zand

De minister van Economische Zaken en Klimaat is van plan om het bedrijf Vermilion vergunning te verlenen om tot 2026 de gasproductie uit te breiden op de winningslocatie in Loon op Zand. De gemeenteraad van Loon op Zand heeft zich in zijn vergadering van 5 juli 2018 unaniem uitgesproken tegen de gaswinning en verdere uitbreiding daarvan. Bekijk de motie die tijdens de raadsvergadering unaniem werd aangenomen. Het college van B&W is ook tegen de plannen en bereidt een zienswijze voor tegen de winningsplannen. 

  • Lees ook de brief die de gemeenteraad opstelde met de oproep aan de inwoners van gemeente Loon op Zand om zich uit te spreken tegen de gaswinningsplannen. 

Indienen van een zienswijze

Tot 1 augustus 2018 kan iedereen hier tegen een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie over het indienen van een zienswijze op:

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-34472.html

Petitie

Door een aantal bezorgde inwoners van Loon op Zand is een petitie opgesteld tegen de gaswinning. Als u deze wilt ondertekenen, kunt u terecht op de volgende website:  

petities.nl/petitions/stop-uitbreiding-gaswinning-in-loon-op-zand