Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt
  • Er zijn voldoende toezichthouders aanwezig. Mochten er op of om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan geven de toezichthouders dat aan de politie door.
  • Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met 06-41876855 of mailen naar opvang@loonopzand.nl.
  • Wilt u meldingen doen over openbare orde en veiligheid dan kunt u bellen met de politie via 0900 88 44 en bij spoed 112.

Accordion item is ingeklapt

Nee, niemand mag zonder reden het terrein betreden. Alleen vluchtelingen en medewerkers hebben toegang tot de crisisnoodopvang.

Accordion item is ingeklapt

Alleen vluchtelingen en medewerkers hebben toegang tot het terrein aan de Dodenauweg.

Accordion item is ingeklapt

Ja, zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. De vluchtelingen hebben vaak een moeilijke reis achter de rug en hebben tijd nodig om daar van bij te komen. De ervaring leert dat zij blij zijn met de opvanglocatie en daar veelal blijven. Zinvolle dagbesteding is noodzakelijk om verveling en overlast te voorkomen. Om die reden bieden wij de bewoners de gelegenheid op een huiselijk leven, zoals zelf koken en kleding wassen. Kinderen bieden we scholing aan en alle bewoners kunnen deelnemen aan dagbesteding in de vorm van activiteiten op de locatie. U kunt dan denken aan vormen van sport, spel of educatie. Dit is deels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We betrekken inwoners en verenigingen daarom actief bij de opzet van deze activiteiten. 

Accordion item is ingeklapt

We zorgen voor zinvolle dagbesteding op de opvanglocatie. Daarnaast mogen vluchtelingen zich vrij bewegen als ieder ander. Omwonenden kunnen deze nieuwe, tijdelijke bewoners van Kaatsheuvel tegenkomen in hun buurt. De vluchtelingen mogen in Kaatsheuvel leren, recreƫren en andere inwoners leren kennen.