Ga naar de homepage

Accordion item is ingeklapt

In totaal verblijven er 136 vluchtelingen, waarvan ruim 45 kinderen. Twee derde van de groep bestaat uit gezinnen van verschillende gezinsgrootte. De rest uit alleenreizenden. Op de noodopvanglocatie kunnen maximaal 150 vluchtelingen verblijven.

Accordion item is ingeklapt

De groep bestaat uit minstens 16 verschillende nationaliteiten. 

Accordion item is ingeklapt

De vluchtelingen zijn tussen 5 en 8 februari 2024 aangekomen. Zij blijven voor een periode van maximaal 6 maanden. Na het verblijf aan de Dodenauweg stromen de mensen door naar andere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).