Ga naar de homepage

Agendapunt 2 Besluitenlijst collegevergadering d.d. 20 april 2021 week 16

Agendapunt 3.1 Adviesnota over Corona steunverzoek Bibliotheek Midden-Brabant

Agendapunt 3.2 Samenwerkingsovereenkomst MEE Plus 2021

Agendapunt 3.3. Inzet Coronamiddelen voor Van Haestrechtcollege voor de periode van de centrale examens

Agendapunt 3.4 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Agendapunt 3.5 Vaststellen hogere grenswaarden geluid voor het (her)bouwen van woningen Gasthuisstraat 49-51 in Kaatsheuvel

Agendapunt 3.6 Beslissing op bezwaar tegen besluit afwijzing verzoek om handhaving

Agendapunt 3.7 Regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 Midden-Brabant

Agendapunt 3.8 Openstelling stimuleringsfonds tweede tranche