housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Kapot verkeerslicht of straatverlichting
  • Rondslingerend afval (zwerfvuil)
  • Kapot verkeersbord of -paaltje
  • Verstopt riool in de grond van de gemeente
  • Ongedierte
  • Overlast
  • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Ervaart u overlast door bijvoorbeeld stank, geluid, lucht- en/of bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijven? Meld uw overlast dan via de milieu klachtencentrale: 013 - 2060500.

Ziet u bijvoorbeeld afvaldumping, wildcrossen, stroperij, verwaarlozing van dieren of illegale hennepteelt? Bel dan met het regionale handhavingsteam: Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) via: 0900 - 9965432. 

mill-tailormade association-rosy