housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1
 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapot verkeerslicht of straatverlichting
 • Rondslingerend afval (zwerfvuil)
 • Kapot verkeersbord of -paaltje
 • Verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Ongedierte
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Ervaart u overlast door bijvoorbeeld stank, geluid, lucht- en/of bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijven? Meld uw overlast dan via de milieu klachtencentrale: 013 - 2060500.

 • Ziet u bijvoorbeeld afvaldumping, wildcrossen, stroperij, verwaarlozing van dieren of illegale hennepteelt? Bel dan met het regionale handhavingsteam: Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) via: 0900 - 9965432.
 • Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz, meer informatie). U kunt deze melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. 
mill-tailormade association-rosy