housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

In mei 2018 startte de aanbesteding Wmo begeleiding 2019-2020. De gemeente Loon op Zand en Waalwijk kopen Wmo-begeleiding gezamenlijk in. Gemeente Waalwijk verzorgt de correspondentie. Vragen over de Wmo inkoop kunt u per e-mail sturen naar: sociaaldomein@waalwijk.nl

Aanbesteding Wmo 2019 - 2020 

De gemeente Loon op Zand en Waalwijk kopen voor 2019-2020 de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding individueel, begeleiding groep en vervoer bij begeleiding groep gezamenlijk in. Wij nodigen zorgaanbieders uit om deel te nemen aan de aanbesteding.

Instructies voor deelname

De instructies en documenten staan op TenderNed onder de noemer: “Contractering Wmo 2019-2020 gemeente Loon op Zand en Waalwijk”. 

Mocht u vragen hebben over de contractering, dan kunt u deze (uitsluitend) schriftelijk stellen door een e-mail te zenden naar sociaaldomein@waalwijk.nl. De antwoorden worden gepubliceerd in de Nota van Inlichtingen op Tenderned. 

De 8 gemeenten in Hart van Brabant, te weten; Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en Loon op Zand kopen Wmo-hulpmiddelen gezamenlijk in. Iedere gemeente afzonderlijk sluit een contract per perceel af met de gegunde inschrijver. De gemeente Tilburg verzorgt de correspondentie namens de Hart van Brabant gemeentes. De Aanbestedende Dienst doorloopt een Europese aanbestedingstraject voor hulpmiddelen in de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de gemeenten. Wij nodigen leveranciers van Wmo-hulpmiddelen uit om deel te nemen aan de aanbesteding.

Instructies voor deelname

De instructies en documenten staan op TenderNed onder de noemer: “Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen regio Midden Brabant 2019-2023”.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze via Tenderned stellen. De antwoorden worden gepubliceerd in de Nota van Inlichtingen op Tenderned. 

De gemeente Loon op Zand heeft de volgende beleidsdocumenten als achtergrondinformatie beschikbaar voor de aanbestedingen:

Bovenstaande documenten worden naar aanleiding van de aanbesteding aangepast. De documenten geven inzicht in de werkwijze, maar zijn niet actueel. Hetzelfde geldt voor de visie (implementatiekader 2014) over het sociaal domein.

Lees verder op onderstaande pagina's meer informatie over het sociaal domein van gemeente Loon op Zand: 

mill-tailormade association-rosy