housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Hieronder kunt u een kaart vinden met alle gecontracteerde zorgaanbieders voor Wmo-begeleiding. U kunt de kaart groter maken. Druk daarvoor op het icoon rechtsboven (in de hoek) van de kaart. U kunt per zorgaanbieder het aanbod inzien. De productomschrijvingen kunt u vinden bij 'wat is ingekocht?' 

De gemeente Loon op Zand neemt niet deel aan de resultaatgerichte inkoop Wmo van Hart van BrabantDe gemeente Loon op Zand heeft in 2018 (i.s.m. gemeente Waalwijk) Wmo-begeleiding ingekocht bij meer dan 50 zorgaanbieders. De gemeente Loon op Zand hanteert een PxQ (Prijs x Kwantiteit) bekostiging. Als gemeente Loon op Zand geloven we niet in het inkopen van resultaten, maar wel in het actief sturen op resultaten en kwaliteit.

We hebben bij meer dan 50 zorgaanbieders maatwerkvoorzieningen voor Wmo-begeleiding ingekocht. Hieronder kunt u de beschrijvingen van de verschillende maatwerkvoorzieningen inzien. 

LET OP!

Hulp bij het huishouden (cat. 1) heeft de gemeente Loon op Zand niet samen met Waalwijk ingekocht. Loon op Zand heeft dat zelfstandig gedaan. Kijk voor meer informatie over HBH1 op : https://www.loonopzand.nl/hulp-huishouden/ 

Op TenderNed kunt u alle informatie vinden over de voorgaande aanbesteding. Medio 2019 bestaat er de mogelijkheid om aan het haken bij de contractering voor nieuwe partijen. Vragen over contractering? Deze kunt u stellen door een e-mail te zenden naar zorginkoop@loonopzand.nl. Aanmelden voor contractering gaat via sociaaldomein@waalwijk.nl.   

Download de aanbestedingsdocumenten van 2019 ter inzage:

mill-tailormade association-rosy