housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Betalen aanslag

Heeft u een automatische incasso aan de gemeente gegeven? Dan schrijven we het totaalbedrag in 10 maandelijkse termijnen af. Zo niet, dan moet u het bedrag in 2 termijnen, uiterlijk binnen 3 maanden betalen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een automatische incasso, dan kunt de machtigingskaart die bij de aanslag zit, invullen en daarna opsturen of afgeven bij de gemeentebalie in het Klavier.

Geen machtigingskaart ontvangen?

Als u geen machtigingskaart hebt ontvangen, dan kunt u die afhalen bij het gemeentehuis of telefonisch aanvragen bij de afdeling belastingen via het telefoonnummer 0416-289111.  Het is ook mogelijk om de automatische incasso online te regelen.

Wanneer u de gemeentebelastingen niet of niet op tijd kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag (maximaal 75%). Wanneer bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op kwijtschelding, dan is de kwijtschelding al van uw aanslag afgehaald. U controleert dit door te kijken in de kolom ‘tariefcode’ op uw aanslag. Staat hier een 3,5,8 of 9? Dan is uw kwijtschelding er al afgehaald. Staan deze cijfers niet in de kolom ‘tariefcode’ op uw aanslag? En wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via: servicepuntwwz@loonopzand.nl of bel: 0416-289247.

mill-tailormade association-rosy