housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl

Tot 2018 ontving u de aanslagen riool- en afvalstoffenheffing via het voorschot van Brabant Water. Vanaf nu gaat de gemeente Loon op Zand deze aanslagen zelf heffen. Vanaf dit jaar vindt u op de aanslag naast de WOZ, OZB en hondenbelastingen ook de riool- en afvalstoffenheffing. Zo heeft u in één keer overzicht van alle kosten. 

De rekening van de gemeente is hoger, maar de rekening van Brabant Water is lager. Uw kosten gaan door deze wijziging niet omhoog. 

Op de achterzijde van het aanslagbiljet staan de tarieven vermeld.

Heeft u een automatische incasso aan de gemeente gegeven? Dan schrijven we het totaalbedrag in 10 maandelijkse termijnen af. Zo niet, dan moet u het bedrag in 2 termijnen, uiterlijk binnen 3 maanden betalen.

Wanneer u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso, dan kunt de machtigingskaart die bij de aanslag zit, invullen en opsturen. Mocht u geen machtigingskaart hebben ontvangen, dan kunt u die afhalen bij het gemeentehuis of telefonisch aanvragen bij de afdeling belastingen via het telefoonnummer 0416-289111. 

Wanneer u de gemeentebelastingen niet of niet op tijd kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van uw aanslag (maximaal 75%). Wanneer bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op kwijtschelding, dan is de kwijtschelding al van uw aanslag afgehaald. U kunt dit controleren door te kijken in de kolom ‘tariefcode’ op uw aanslag. Staat hier een 3,5,8 of 9? Dan is uw kwijtschelding er al afgehaald. Staan deze cijfers niet in de kolom ‘tariefcode’ op uw aanslag? En wilt u kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via:  servicepuntwwz@loonopzand.nl of bel: 0416 - 289247. 

Bel met de gemeente via telefoonnummer 0416-289111 of u kunt mailen naar belastingen@loonopzand.nl. Reageer wel binnen de bezwaartermijn van zes weken.

mill-tailormade association-rosy