housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Het ministerie van Economische Zaken besloot in 2018 de gaswinning uit de gasvelden Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid tot 2026 te verlengen en uit te breiden. De gemeente is tegen deze gaswinning. Daarom hebben wij, samen met omliggende gemeenten, de provincie en waterschappen, bij de Raad van State beroep aangetekend tegen dit besluit. 

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan, wil het gaswinningsbedrijf eind augustus alvast starten met een bouwkundig onderzoek. Zij willen daarvoor een representatieve selectie van woningen en gebouwen onderzoeken. De gemeente heeft gevraagd daarmee te wachten totdat er een uitspraak is gedaan.

Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht, maar afbouwen kan en moet wel. Die afbouw is ook door Den Haag beloofd. In de praktijk werkt het Rijk echter mee aan verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning (in onder andere Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand.

De verlenging en uitbreiding van de bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal voor onze inwoners, want Nederland moet juist duurzamer worden. Als gemeente Loon op Zand werken we aan een klimaatneutrale en -bestendige leefomgeving. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij. Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid en er zijn risico’s voor natuur en milieu.

Bovendien helpt het niet om nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2 reductie te halen, zoals het Energieakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs, de uitspraak in de Urgenda-zaak en het landelijke Klimaatakkoord. We roepen Den Haag dan ook op vooral te kijken naar duurzame alternatieven, in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffe

  • Op basis van het besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het gaswinningsbedrijf Vermilion een ontwerp omgevingsvergunning ingediend voor het boren van een nieuwe put bij de locatie Loon op Zand. We vinden het onacceptabel dat Vermilion nu al wil gaan boren en niet eerst de uitspraak in de beroepszaak afwacht. Daarom heeft de gemeente een zienswijze kenbaar gemaakt.
  • Het ministerie heeft ook besloten om de gaswinning vanaf de locatie Sprang te verlengen. Hiertegen hebben we als gemeente bezwaar gemaakt. Deze bezwaarprocedure loopt nog.
  • Tot slot heeft Vermilion aangekondigd dat ze eind augustus 2019 wil beginnen met bouwkundige opnames bij een steekproef van inwoners. Een bouwkundige opname is voor het bedrijf een verplichting in het kader van het vastgestelde winningsplan. Als gemeente vinden we het onwenselijk om die opnames nu al te verrichten. We willen graag eerst een uitspraak in de beroepszaak afwachten. Inwoners zijn niet verplicht mee te werken.

Het bedrijf dat de gaswinning uitvoert, Vermilion Energy Netherlands B.V., bereidt zich nu voor op voortzetting en uitbreiding van de gaswinning. Om dit mogelijk te maken moeten zij van het ministerie in een ruim gebied rond de gaswinning een bouwkundige opname uitvoeren. Zij gebruiken daarvoor een representatieve selectie van woningen en gebouwen. De gedachte is dat er door deze opname beter kan worden aangetoond dat schade door een aardbeving is ontstaan die is veroorzaakt door gaswinning. Dit omdat Vermilion wettelijk aansprakelijk is voor de vergoeding van eventuele schade als gevolg van de gaswinningsactiviteiten.

augustus 2019: steekproef onder inwoners

In week 34 (19 tot en met 25 augustus 2019) krijgen eigenaren van enkele honderden panden in onder andere de gemeente Loon op Zand een brief van dit bedrijf met het verzoek om  vrijwillig mee te werken aan deze bouwkundige opname.

We hebben samen met omliggende gemeenten Vermilion laten weten het er absoluut niet mee eens te zijn dat de bouwkundige opnames tijdens de lopende beroepsprocedure worden uitgevoerd. De opnames wekken namelijk de suggestie dat het besluit om de gaswinning voort te zetten en uit te breiden al definitief is genomen. En dat is dus nadrukkelijk niet het geval. De gemeenten hebben Vermilion dan ook dringend verzocht het resultaat van de beroepsprocedure af te wachten en nog niet te starten met bouwkundige opnames.

Lees de veel gestelde vragen over de bouwkundige opnames

Lees de brief van Vermilion aan gemeente Loon op Zand rondom de bouwkundige opnames (19 augustus 2019)

mill-tailormade association-rosy