Ga naar de homepage

Last van zwerfvuil, losse tegels of kapotte straatverlichting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Meld het ons.

Accordion item is ingeklapt
 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Kapot verkeerslicht of straatverlichting
 • Rondslingerend afval (zwerfvuil)
 • Kapot verkeersbord of -paaltje
 • Verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Ongedierte
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Accordion item is ingeklapt

Ervaart u overlast door bijvoorbeeld stank, geluid, lucht- en/of bodemverontreiniging veroorzaakt door bedrijven? Meld uw overlast dan via de milieu klachtencentrale: 013 - 2060500.

Accordion item is ingeklapt
 • Ziet u bijvoorbeeld afvaldumping, wildcrossen, stroperij, verwaarlozing van dieren of illegale hennepteelt? Bel dan met het regionale handhavingsteam: Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) via: 0900 - 9965432.
 • Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz, meer informatie). U kunt deze melding maken bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente neemt anonieme meldingen van overlast niet in behandeling. U kunt vormen van criminaliteit anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem.

Meld Misdaad Anoniem is 24 uur per dag bereikbaar op 0800 – 7000 of digitaal via meldmisdaadanoniem.nl