housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling via 0416 - 289111.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Lees meer over hoe u gratis bezwaar kunt maken

Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Lees meer over hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.

Betaalt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd? Dan ontvangt u een aanmaning. Betaalt u deze ook niet op tijd? Dan dragen we de rekening over aan het bedrijf Cannock Chase Public. Zij behandelen vanaf dat moment de openstaande rekening. Voor vragen en opmerkingen over de openstaande rekening neemt u contact op met Cannock Chase Public.

 

 

mill-tailormade association-rosy