Logo Gemeente Loon op Zand

De samenleving denkt mee over de toekomst

De gemeente Loon op Zand krijgt steeds meer taken van het Rijk en de provincie. Daarnaast worden de bestaande taken ingewikkelder. En veranderen de wensen vanuit de samenleving: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij willen daarom graag van u weten wat u belangrijk vindt en wat u van de gemeente verwacht. Nu en in de toekomst.

Onderzoek bestuurlijke toekomst

Bureau Berenschot onderzoekt, in opdracht van de gemeente, de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand. Hiervoor hebben zij eerst gekeken naar wat voor gemeente wij zijn? Wat gebeurt er allemaal, hoe is de gemeente opgebouwd en georganiseerd, wat voor mensen wonen en werken er en wat zijn de uitdagingen? In deze pdf leest u de antwoorden op deze vragen. 

Enquête inwoners

Nu zijn we nieuwsgierig naar uw wensen en ideeën. Waaraan moet de gemeente in de toekomst meer aandacht besteden? Wat kan of moet anders en beter, wat mag juist niet veranderen, waar maken de inwoners zich zorgen over en waar worden ze blij van? Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden. Klik op onderstaande link om de enquête in te vullen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten en kan tot 3 januari.

Naast de enquête voert Berenschot gesprekken met groepen ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

Wat gebeurt er met de resultaten?

In maart 2021 wordt het totale pakket, de nota van bevindingen en de uitkomst van de enquête en de persoonlijke gesprekken, aan de raad verstuurd en in mei besproken.   

Vragen?

Voor problemen of vragen over de enquête kunt u bellen met de helpdesk van IO research.
Mail                  helpdesk@ioresearch.nl
Telefoon           0800 – 0191 (gratis)
WhatsApp        06-86826208

Voor een grote en volledig leesbare weergave van de onderstaande inforgraphic klikt u hier