housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente zet haar idee├źn op papier en peilt de mening van de inwoners en belanghebbenden. Inspraak is mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

U kunt het plan inzien en uw mening geven, dit heet een zienswijze.

Bestemmingsplan vastgesteld

Wie een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Definitief bestemmingsplan

Definitieve bestemmingsplannen zijn onherroepelijk. De procedure is bij deze plannen afgerond. Het is niet meer mogelijk om beroep in te stellen. Deze ruimtelijke plannen zijn bindend voor inwoners, bedrijven en de gemeente. 

Een bestemmingsplan moet iedere 10 jaar geactualiseerd worden.

Lopende procedures

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen maakt de gemeente openbaar bekend. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen die onherroepelijk gelden kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

  • Regels: hierin staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming
  • Verbeelding: dit is een kaart van het plan
  • Toelichting:  hierin worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de gemeente via 0416 - 289290.

mill-tailormade association-rosy