housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Zorgen voor elkaar


Bij de Thebe buurtteams werken bevlogen, professionele verzorgenden en verpleegkundigen. Zij bieden alle soorten verzorging en verpleging, voornamelijk bij oudere cliënten. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in wondzorg, zorg na een operatie en palliatieve zorg.

Waarvoor kunt u bij ze terecht?

U kunt bij Thebe terecht als u thuisverpleging of verzorging nodig heeft. Ook zonder doorverwijzing. Samen met de cliënt kijkt Thebe hoe iemand zo waardig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ze zoeken naar manieren om de zelfredzaamheid te bevorderen en te behouden. Samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut en dementieconsulent. 

De Thebe buurtteams kunt u rechtstreeks bereiken op:

  • Buurtteam Loon op zand 088-117 6814
  • Buurtteam Kaatsheuvel West 088-1176794
  • Buurtteam Kaatsheuvel Oost 088-1176795. 

Ondersteuning tijdens corona

Vanaf het begin heeft Thebe direct ingezet op persoonlijke hygiëne- en beschermingsmaatregelen. Thebe is blij en opgelucht dat ze weinig besmettingen hebben gehad in hun werkgebied. Nu de coronapiek voorbij is, breiden ze de zorg weer uit. Collega’s, cliënten en familieleden hebben allemaal eraan bijgedragen dat zij redelijk goed door deze moeilijke weken zijn gekomen. 

Samen werken aan de wijk

Thebe werkt nauw samen met de wijkteams. Hierbij zijn ook andere organisaties aangesloten zoals de gemeente Loon op Zand, Casade, politieteam Langstraat, Zorggroep Elde Maasduinen, Farent, IndigoGGZ, ContourdeTwern en de GGD. 

mill-tailormade association-rosy