housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Waar staat Loon op Zand in 2016?


Gemeente Loon het Zand is tevreden met de resultaten van het jaarlijkse onderzoek Waar staat je gemeente. Vooral ten opzichte van 2014 zien we een opvallende groei. De gemeente wil de thema’s leefbaarheid en de relatie met inwoners aanpakken. Van de 2.000 inwoners die zijn benaderd, hebben 572 inwoners de vragenlijst ingevuld. Een respons van 29 procent.   

Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten. Voor de uitgebreide resultaten verwijzen wij u graag naar het rapport ‘Waar staat Loon op Zand?’ (juli 2016) van I&O-Research. Onze uitkomsten en die van andere gemeenten zijn ook te zien op www.waarstaatjegemeente.nl

Tevreden over woon- en leefomgeving 

Inwoners van Loon op Zand zijn tevreden over de eigen woonbuurt; voelen zich thuis in de buurt en zouden daar niet snel weg gaan. Inwoners gaan op een prettige manier met elkaar om, staan voor elkaar klaar en voelen zich veilig. Wat betreft het onderhoud in de buurt is men het minst tevreden over het onderhoud van perken en plantsoenen. De zorg- en gezondheidsvoorzieningen worden positief beoordeeld. Over sport- en speelvoorzieningen, openbaar vervoer en parkeergelegenheid zijn de meningen meer verdeeld.

Inspanningen gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 

Bijna de helft van de inwoners vindt dat er voldoende wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Deze score neemt sinds 2014 elk jaar iets toe. De zorg van de gemeente voor de leefomgeving waardeert men gemiddeld met een 6,4.

Aanvraagproces producten en diensten verloopt soepel 

De individuele dienstverlening van de gemeente Loon op Zand krijgt een 6,5. Ook de menselijke kant van de dienstverlening, ook wel ‘hostmanship’ genoemd, wordt door de meerderheid van de inwoners als goed gewaardeerd. Op alle onderdelen van dienstverlening zien we groei ten opzichte van 2014 en 2015. 

Inwoners zetten zich actief in 

Zestig procent van de inwoners van Loon op Zand neemt deel aan activiteiten bij een vereniging. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrijwilligerswerk komt iets minder vaak voor. Er is groot draagvlak voor burenhulp. Het gaat vooral om taken zoals een oogje in het zeil houden, hulp bij boodschappen of bij vervoer. Vier op de tien inwoners verlenen zorg aan hulpbehoevende vrienden of familie, dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Vertrouwen in gemeente en gemeentebestuur neemt verder toe 

Het vertrouwen in het gemeentebestuur is met 25 procent flink gestegen ten opzichte van 2014. Toen was het vertrouwen nog 9 procent. De mate waarin de gemeente open staat voor de mening van inwoners en hen betrekt bij (beleids)plannen neemt sinds 2014 ook toe.

Ontwikkeling en groei voor Loon op Zand

Uit een toelichting van I&O Research blijkt dat het lastig is om te groeien in een onderzoek als Waar staat je gemeente. Veel gemeenten blijven stabiel en voeren dit onderzoek om de 2 jaar uit. Enige stijging is dus een goede ontwikkeling. Ten opzichte van 2014 zien we op enkele thema’s zelfs een grote stijging. Als we kijken naar belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren dan is dat het realiseren van het Bruisend Dorpshart. Ook de noodopvang van vluchtelingen zal invloed hebben gehad op de resultaten.

Wat gaan we doen met de resultaten

De gemeente wil vooral de thema’s leefbaarheid en de relatie met de inwoners aanpakken. Zoals het meer betrekken van inwoners bij besluiten, meer zichtbaar zijn in de wijken en laten zien dat we weten wat er speelt. Ook het vertrouwen in de gemeente en het gemeentebestuur blijft een aandachtspunt.

Voorzieningen, sociale cohesie en onderhoud van de buurt moeten minimaal op orde blijven. Net als dienstverlening en hostmanship.

In de begroting 2017 zijn voorstellen opgenomen om de  Integrale veiligheid te  intensiveren en om het  onderhoudsniveau van het groen te verhogen. 

Over het onderzoek Waar staat je gemeente

Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties voert de gemeente jaarlijks het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit. Aan de hand van vier maatschappelijke thema’s wordt gekeken in hoeverre inwoners tevreden zijn over: 

  • woon- en leefomgeving 
  • relatie tussen de inwoner en de gemeente 
  • gemeentelijke dienstverlening
  • zorg en welzijn

I&O Research voert het onderzoek sinds 2014 jaarlijks uit in opdracht van de gemeente Loon op Zand. Hiervoor worden 2.000 willekeurig geselecteerde inwoners uit de gemeente (van 18 jaar en ouder) per brief benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Eén van de voorwaarden is een respons van minimaal 475 inwoners. KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) stelt dat met deze respons de groep respondenten voldoende groot is om betrouwbare uitspraken te doen.

mill-tailormade association-rosy