housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Scholen en gemeente pakken taalachterstand aan


Gemeente Loon op Zand maakte  samen met basisscholen afspraken over taalachterstand in onze gemeente. Wethouder Wil Ligtenberg en de schoolbesturen: Leerrijk! en Bravoo, kindpartners KMB,Mikz, Kanti en GGD ondertekenden 2 juni het convenant. Met de afspraken willen we peuters met een (dreigende) taalachterstand helpen. Daarvoor volgen deze peuters een programma om de taalachterstand in te lopen. Het programma heet voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het start dan ook vóórdat de basisschool begint.

mill-tailormade association-rosy