housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Samen aan de slag met het groenonderhoud in Loon op Zand


Met ingang van 1 mei is Van Doorn gestart met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand. Er wordt hard gewerkt om al het achterstallige groenonderhoud binnen de kernen Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer weer piekfijn op orde te brengen. 

Planning werkzaamheden

Om het achterstallig onderhoud weg te krijgen, moet er veel werk verzet worden. ‘’We kunnen niet overal tegelijk zijn ” aldus Robert van Gameren (Contractmanager Van Doorn). De komende tijd zijn de werkploegen in de kernen bezig met het maaien van de plantsoenen en bermen, het verwijderen van het onkruid in de beplanting en op stoepen en parkeerplaatsen. Vanaf half juni begint Van Doorn  met het knippen van de hagen en met het zogenaamde ‘sinusmaaien’. Sinusmaaien is een ecologische maaimethode waarbij 40% van de vegetatie blijft staan en waarbij met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden, wordt gewerkt. Het resultaat van deze manier van maaien is dat er heel veel variatie ontstaat, wat heel gunstig is voor de biodiversiteit.

Snoeiwerkzaamheden voert Van Doorn pas na het broedseizoen uit. In de periode van 15 oktober tot 15 maart. Alleen wanneer het voor de (verkeers-)veiligheid noodzakelijk is, zal Van Doorn veiligheids-snoei toepassen. ‘’Bijvoorbeeld bij overhangende takken.” vertelt Van Gameren. 

Zo houden we samen de buitenruimte schoon, heel en veilig!

mill-tailormade association-rosy