housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Resultaten inwonersenquête 'Nieuwe financiële balans'


Op 1 juli nam de gemeenteraad unaniem een motie aan over het betrekken van inwoners bij het herstel van de financiële balans. Via een enquête kregen de inwoners de mogelijkheid om hun mening te geven. Ze gaven aan op welke zaken er volgens hen wél of niet moet worden bezuinigd. 

Digitaal en papieren vragenlijst 

Al onze inwoners kregen tussen 12 en 25 augustus de mogelijkheid om de enquête online in te vullen. Daarnaast was het mogelijk om een papieren vragenlijst op te halen en in te leveren bij ‘Het Klavier’, ‘De Pannenhoef’ en ‘De Doelen’. 

Respons enquête

In totaal ontvingen we 682 enquêtes. Dit is een hoge respons waarmee we erg blij zijn. De vele reacties laten zien dat onze inwoners nauw betrokken willen worden bij deze grote financiële uitdaging.

Resultaten

Alle inwoners hebben kunnen deelnemen aan de enquête. Toch betekent dit niet dat de resultaten representatief zijn voor álle inwoners van onze gemeente. We hebben namelijk  niet gekozen voor een aselecte steekproef. De resultaten geven aan hoe de deelnemers van de enquête denken over de voorgelegde financiële dilemma’s. Lees in de presentatie de resultaten van de enquête, open de presentatie (.PDF).

mill-tailormade association-rosy