housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Resultaten cliëntervaringsonderzoek WMO


In mei van dit jaar voerde de gemeente een cliëntervaringsonderzoek over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp uit. De resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek Wmo zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze resultaten gaan over ervaringen van Wmo-cliënten in 2015 en in 2016. Dit cliënt ervaringsonderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de ervaringen van inwoners van de gemeente Loon op Zand met ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Het onderzoek gaat onder andere over de ervaring van inwoners met de toegang tot ondersteuning en de kwaliteit ervan. Ook wordt gevraagd of inwoners zich door de ondersteuning geholpen voelen. 

Resultaten vergelijken

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 verplicht om een cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren. Gemeenten gebruiken hier een verplichte vragenlijst voor. Dit maakt het mogelijk de resultaten tussen gemeenten te vergelijken. Bijgaande uitkomsten zijn reeds aangeleverd bij het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein en inzichtelijk via www.waarstaatjegemeente.nl “

 

 

 

mill-tailormade association-rosy