housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

(Pre)mantelzorgwoningen: goed voorbereid op de toekomst


Mantelzorgwoning

Steeds vaker willen ouders en kinderen bij elkaar wonen om voor elkaar te zorgen. Soms is dat omdat er sprake is van officiële mantelzorg. U heeft geen vergunning nodig als:

  • dit gebeurt binnen bestaande bouw(mogelijkheden),
  • u een huisartsverklaring heeft.

Buiten de bebouwde kom is een extra bouwmogelijkheid (tot 100 m2) voor verplaatsbare premantelzorgwoningen. Binnen de bebouwde kom mag u alleen (verplaatsbaar en niet-verplaatsbaar) bouwen binnen de bestaande bouwmogelijkheden.
Meer informatie? https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/mantelzorg/.

… of premantelzorgwoning?

Soms is er nog geen sprake van een mantelzorgsituatie, maar wilt u wel goed voorbereid zijn op de toekomst. Dan is het meestal niet mogelijk om bij elkaar te wonen op grond van het bestemmingsplan. Om daar tóch in te voorzien heeft de gemeente Loon op Zand in 2019 het premantelzorgbeleid opgesteld. Dankzij dit beleid mag u een mantelzorgwoning realiseren op het moment dat u nog vitaal bent.

Ook daarvoor gelden bepaalde voorwaarden:

  • u heeft de AOW-leeftijd bereikt
  • óf u heeft een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. Hierin staat dat er een redelijke verwachting is dat binnen tien jaar sprake is van een mantelzorgsituatie.

Hiermee kunt u met een omgevingsvergunning aanspraak maken op een premantelzorgwoning. Als er volgens het bestemmingsplan ruimte is om bij te bouwen of als er vergunningsvrij bouwmogelijkheden zijn, dan mag u binnen de bouwmogelijkheden een premantelzorgwoning realiseren van maximaal 75 m².


Maximaal tien jaar

Let op: het betreft bovendien een tijdelijke situatie tot maximaal tien jaar. Als na die tien jaar sprake is van officiële mantelzorg, mag de woning blijven staan. Is er geen sprake van mantelzorg, dan mag de woning niet meer blijven staan. Concreet betekent dit dat u de badkamer en keuken moet verwijderen.

Meer weten?

U vindt het nieuwe beleid op www.loonopzand.nl/premantelzorgwoningen. Ook leest u hier welke voorwaarden gelden en hoe de aanvraag verloopt. Let op: de premantelzorgwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen en heffingen. Omdat dit van persoon tot persoon verschilt, verwijzen wij u voor meer informatie naar de Belastingdienst.

mill-tailormade association-rosy