Ga naar de homepage

Leges en tarieven betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vindt u welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.

Accordion item is ingeklapt

Kosten geboorte

Aangifte doen van een geboorte is gratis.

Kosten erkenning kind

Erkenning van een kind is gratis.

Kosten trouwen en partnerschap

Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel

DagTijdPrijs
Maandag - vrijdag 08.00 - 16:00 uur€ 482,43
Zaterdag/zon en feestdagen € 688,35

Buitenlocaties

DagTijdPrijs
Maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 uur€ 482,43
Maandag - vrijdagna 17:00 uur€ 688,35
Zaterdagtot 17:00 uur € 688,35
ProductPrijs
Trouwboekje€ 28,52
Trouwboekje Leder € 57,05
 
Getuigen van de gemeente - per getuige€ 35,56
Externe trouwambtenaar€ 115,00
Annuleren huwelijk of partnerschap€ 53,84

Kosten overlijden

Aangifte van overlijden is gratis.

Kosten naamswijziging

ProductPrijs
Naamswijziging meerderjarig persoon€ 835,00
Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen€ 835,00
 
Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen€ 1670,00

 

 

 

 

Accordion item is ingeklapt
CollectevergunningPrijs              
Collectevergunning                  € 55,32
EvenementenPrijs
Evenementenvergunning klein€ 218,43
Evenementenvergunning groot€ 425,40
Snuffelmarkt vergunning€ 425,40
Geluidsontheffing€ 80,79
Stoofvergunning€ 106,64
Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen
(BGBOP)
€ 80,79
Zondagswet ontheffig€ 55,32
Gebruik gemeente grond€ 55,32
Exploitatievergunning€ 55,32
Exploitatievergunning seksinrichting€ 1069,38
Exploitatievergunning kinderopvang/kindercentrum€ 395,89
Bed & Breakfast€ 691,36
HorecaPrijs
Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende€ 691,36
Voor iedere volgende leidinggevende€ 80,79
Wijziging leidinggevende€ 80,79
Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd€ 80,79
Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd€ 131,38
LoterijvergunningPrijs
Loterijvergunning€ 55,32
MaterialenPrijs
Dranghekken tot 10 stuks€ 99,94
Dranghekken vanaf 10 stuks€ 199,88
Afvalcontainers tot 10 stuks€ 99,94
Afvalcontainers vanaf 10 stuks€ 199,88
Verzamelafvalcontainer€ 199,88
Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer€ 156,31
Vlaggenmast€ 25,63
Water en stroom per dag€ 55,35
Stroom Anton Pieckplein per Kwh€ 0,31
Water Anton Pieckplein per dag€ 24,60
Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie€ 18,71
Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur€ 81,49
StandplaatsvergunningPrijs
Standplaatsvergunning€ 218,42
StookvergunningPrijs
Stookvergunning€ 106,64
VentvergunningPrijs
Ventvergunning€ 218,42
KansspelenPrijs
Eén speelautomaat (12 maanden)€ 57,91
Iedere volgende speelautomaat€ 34,85
Eén speelautomaat (langer dan vier jaar)€ 232,16
Iedere volgende speelautomaat€ 139,40

 

 

Accordion item is ingeklapt
BeschrijvingTariefMax. duur
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart€ 140,895 jaar
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart€ 103,205 jaar
Vervangen gehandicaptenparkeerkaart€ 154,475 jaar
BeschrijvingTarief
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 275,93
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 299,89
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats€ 59,19
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats€ 299,89
BeschrijvingTarief
Kaart kwijt- of gestolen€ 154,57

Accordion item is ingeklapt
VergunningTarief
Gebruik openbare weg€ 53,32
VergunningTarief
Stookvergunning€ 106,64
Kabels en leidingenTarief
Ononderbroken tracé tot een lengte van 100 meter€ 402,86
Vanaf 100 meter wordt het tarief voor een ononderbroken tracé per strekkende meter sleuf verhoogd met € 2,14 (tot een maximum van € 2996,00) 
Het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden, voor tracés van 0 tot en met 25 m1, als bedoeld in de AVOI, per locatie€ 66,13

Een toelichting op de leges en tarieven: Wijziging hoofdstuk 12 legestarieven

 

Accordion item is ingeklapt

Kosten paspoort

Product Prijs
Nationaal paspoort (10 jaar geldig)€ 74,77
Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) € 56,55
Spoedprocedure reisdocumenten€ 50,90
Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 56,55
Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) € 56,55
Zakenpaspoort (10 jaar geldig)€ 74,77
Tweede paspoort (10 jaar geldig)€ 74,77

Kosten identiteitsbewijs

Product Prijs
Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig)€ 64,03
Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig)€ 32,90
Extra kosten voor spoedaanvraag per identiteitskaart€ 50,90

Kosten rijbewijs

ProductPrijs
Eerste aanvraag c.q. verlenging € 41,00
Eigen verklaring voor C-D-E€ 37,80
Eigen verklaring 75+€ 39,30
Eigen verklaring paars/medisch€ 37,80
Spoedprocedure (voor 14:00)€ 34,10

Kosten uittreksel BRP 

ProductPrijs
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen€ 10,77

Kosten afschrift burgerlijke stand

ProductPrijs
Uittreksel/Afschrift Burgerlijke Stand€ 14,00
Verklaring Huwelijksbevoegdheid€ 24,60

Kosten verklaring omtrent gedrag

Product Prijs
VOG via gemeente aanvragen€ 41,35

Kosten Nederlandse nationaliteit 

ProductPrijs
Naturalisatie enkelvoudig€ 925,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners€ 1181,00
Mede-naturalisatie minderjarig kind€ 137,00
Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos)€ 688,00
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos)€ 945,00
Optie enkelvoudig€ 196,00
Optie echtparen en geregistreerde partners€ 335,00
Optie minderjarig kind€ 22,00

Kosten garantverklaring

ProductPrijs
Garantverklaring€ 9,93

Accordion item is ingeklapt
Onroerende-zaakbelastingTarief
Eigendom woning 0,1301%
Eigendom niet-woning0,2449%
Gebruik niet woning *0,1943%

* Een niet woning is bijvoorbeeld een winkel, kantoor of een stuk grond.

HondenbelastingTarief
Eerste hond€ 45,20
Tweede hond€ 67,25
Voor elke volgende hond betaalt u€ 67,25
Kenneltarief€ 248,20
RioolheffingTarief
Tot een waterverbruik van 250 m3 water€ 220,08
AfvalstoffenheffingTarief
Eenpersoonshuishouden€ 247,20
Meerpersoonshuishouden€ 342,48
Bedrijven€ 418,48
ToeristenbelastingBedrag 2020
Kampeerterrein€ 2,00
Mini-kampeerterrein€ 1,25
Bed & Breakfast€ 2,00
Groepsaccommodatie€ 1,25
Overige accommodaties€ 3,00
Jaarplaats € 250,00
Seizoenplaats € 200,00
Voorseizoenplaats € 100,00