housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Inloopmiddag bestemmingsplan Sint Jozefkerk


Op maandag 23 januari van 16:00 tot 18:00 uur organiseren we in de Raadzaal in Het Klavier een inloopmiddag voor het bestemmingsplan Sint Jozefkerk. U kunt hier het plan voor de kerk bekijken en vragen stellen. 

De Sint Jozefkerk aan het Wilhelminaplein 2, Kaatsheuvel is sinds 2008 niet meer in gebruik. Ontwikkelaar LBB Naber uit Tilburg wil de leegstaande kerk een tweede leven geven. Deze wil het Rijksmonument verbouwen, waarbij er zorgfuncties in de kerk komen. Bij de kerk komen ook appartementen.

Inmiddels zijn de plannen vertaald in onder meer het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wilhelminaplein 2 te Kaatsheuvel’. Dit plan ligt nog tot en met 8 februari 2017 ter inzage. Tot die tijd kunt u inspraakreacties indienen. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook inzien via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

mill-tailormade association-rosy