housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Hoe denkt u over de gemeente Loon op Zand?


Afgelopen week ontvingen alle inwoners van onze gemeente van 18 jaar en ouder een vragenlijst over de opvang van vluchtelingen.  De gemeente wil naast de mening van haar inwoners over dit onderwerp ook graag weten hoe tevreden haar inwoners zijn over de gemeente.

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ 

Ruim 2.000 inwoners van de gemeente Loon op Zand ontvangen op 4 / 5 juni een vragenlijst per post. Daarin vraagt de gemeente:

  • hoe zij denken over hun woonomgeving
  • wat hun oordeel is over het gemeentebestuur
  • wat zij vinden van de gemeentelijke dienstverlening

Resultaten vergelijken

De gemeente roept iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen op om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemers kunnen schriftelijk of online de antwoorden invullen. Andere gemeenten leggen dezelfde vragen voor aan hun inwoners. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De uitkomsten worden dit najaar bekend.

Onderzoek 2014 en 2015

In 2014 en 2015 voerde de gemeente Loon op Zand dit onderzoek ook uit. De resultaten van het onderzoek gebruikte de gemeente als uitgangspunt voor de programmabegroting. Bekijk de resultaten van het onderzoek uit eerdere jaren op www.waarstaatjegemeente.nl

mill-tailormade association-rosy