housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Gemeente Loon op Zand wenst verdere aanscherping bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand adviseert de gemeenteraad een herstelbesluit te nemen over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Het bestemmingsplan wordt niet inhoudelijk aangepast. In het herstelbesluit worden de al eerder vastgestelde voorwaarden uitdrukkelijker opgenomen. Vergeleken met het in september 2018 vastgestelde bestemmingsplan biedt het herstelbesluit geen extra uitbreidingsmogelijkheden voor de Efteling.

Het herstelbesluit is geen nieuw bestemmingsplan. Wethouder Gerard Bruijniks: “De aanscherping draagt bij aan nóg meer evenwicht op de balans tussen de leefbaarheid van inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark. Een uitgangspunt dat we nooit uit het oog moeten verliezen.”

Belangen omwonenden

Na uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State in maart 2019 is de gemeente van mening dat het bestemmingsplan op een aantal punten aanscherping nodig heeft. De aanpassingen dragen bij aan een betere bescherming van de belangen van omwonenden.

Stikstofuitstoot

Na de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vond een aanvullend onderzoek plaats naar stikstofuitstoot. Hierin staat dat de uitbreidingsplannen géén extra stikstofuitstoot veroorzaken als de Efteling de nodige maatregelen neemt. 

Inhoud herstelbesluit

De belangrijkste aanscherpingen en aanvullingen in het herstelbesluit van het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ zijn:

  • toevoegen van diverse definities, bijvoorbeeld `ingebruikname`;
  • bepalen parkeernorm;
  • verduidelijking maximale inzet zuidelijke ontsluiting;
  • verduidelijking relatie uitbreiding plandelen Efteling en realisatie onderdelen zuidelijke ontsluiting;
  • voorwaardelijke verplichting omtrent geluid is vervangen door rechtstreekse planregel;
  • toevoeging planregels stikstofuitstoot;
  • toevoeging duidelijkere versie beeldkwaliteitsplan;
  • toevoeging onderzoek stikstofuitstoot.

Lees meer over het project De Wereld van de  Efteling 2030

mill-tailormade association-rosy