housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Financiële tegenvallers gemeente Loon op Zand


De gemeente Loon op Zand kampt met een financieel tekort. De eerste bestuursrapportage 2019 schetst een tekort van €4,0 miljoen. Dit is 7,7 % van de begroting 2019 van de gemeente Loon op Zand (€ 52 miljoen).

Tegenvallers

Net als in andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente Loon op Zand te maken met hoge kosten voor de jeugdzorg. Ook zijn de inkomsten van de hulp bij de huishouding door een landelijke regeling fors lager en de uitgaven fors hoger als gevolg van meer aanvragen. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een aantal tegenvallers zoals leerlingenvervoer en de kosten van het inzamelen en verwerken van afval. Bij elkaar opgeteld voorziet de gemeente Loon op Zand een tekort van €4,0 miljoen in 2019 en een structureel tekort van € 3,0 miljoen.

Keuzes

Kees Grootswagers, wethouder Financiën: “Om het tekort op te lossen moeten er volgens het college weloverwogen keuzes worden gemaakt. Samen met de raad gaat het college de komende periode op zoek naar oplossingen voor deze financiële situatie.”

mill-tailormade association-rosy