Logo Gemeente Loon op Zand

Eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups in 2019 ligt nog vers in het geheugen. De gemeente Loon op Zand is daarom al volop in de voorbereiding om de overlast voor deze zomer zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment maken we samen met onze onderhoudsaannemer een plan voor de preventie en bestrijding van de rups. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie.

Accordion item is ingeklapt
 • In week 18 en week 22 hebben we preventief gespoten. 
 • Vanaf week 24 gaan we aan de slag met de verwijdering van nesten.  
 • Elke donderdag maken we een overzicht van de meldingen en gaat de aannemer op pad met een lijst met locaties om de nesten weg te halen. Doet u na donderdag een melding dan komt deze de volgende week op de lijst. Uiteraard gaan wij direct aan de slag bij urgente situaties.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u overlast van een nest op eigen terrein? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U kunt een aannemer inschakelen om het nest voor u te verwijderen. Doe dit op tijd, want de wachtlijsten zijn lang.

De gemeente bestrijd geen rupsen in het gebied van de Loonse en Drunense duinen. Daar is Natuurmonumenten verantwoordelijk voor.  Het is helaas onmogelijk om de overlast van de eikenprocessierups helemaal weg te nemen. Wel nemen we maatregelen om de plaag en overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook op de lange termijn. Zo gaan we preventief spuiten, stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden en gaan actief bestrijden op de bekende probleemplekken. Ook in 2020 krijgen gevoelige locaties voorrang, zoals schoolpleinen, rondom verzorgingshuizen en sportvelden. 

Accordion item is ingeklapt

Onze onderhoudsaannemer spuit preventief met biologische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor beperken we het aantal en de grootte van de nesten. Zodra de nesten ontstaan, zuigen we deze weg. Vorig jaar hebben we alle bekende locaties in beeld gebracht. Die gebruiken we voor onze planning. Ook inwoners kunnen een melding maken via de Buitenbeter App of Meldpunt Woonomgeving.

Accordion item is ingeklapt

In het beheer en onderhoud van onze buitenruimte houden we rekening met de biodiversiteit. Die vergroten we met de juiste beplanting en door bijvoorbeeld te sinusmaaien. Door niet alles in een keer weg te maaien, geven we vlinders, bijen en planten de kans om te groeien en bloeien. Dit stimuleert weer de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 

Ook inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen daarbij helpen. Dit voorjaar timmerde Scouting Martin Luther King 250 vogelhuisjes en heeft die in overleg met de gemeente op de beste locaties gehangen.

Accordion item is ingeklapt

Plekken waar veel mensen samenkomen en waar kwetsbare groepen zijn (zoals scholen en ouderen), krijgen prioriteit. Rupsenbestrijding is zwaar werk. Ondanks de beschermende pakken krijgen onze medewerkers toch uitslag van de brandharen van de rups. Omdat het werk fysiek zo zwaar is, kan het maximaal een paar uur achter elkaar worden gedaan. Dat maakt de bestrijding een flinke opgave.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u overlast van een nest op eigen terrein? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U kunt een aannemer inschakelen om het nest voor u te verwijderen. Doe dit op tijd, want de wachtlijsten zijn lang.

De gemeente bestrijd geen rupsen in het gebied van de Loonse en Drunense duinen. Daar is Natuurmonumenten verantwoordelijk voor.  

Accordion item is ingeklapt

Inwoners kunnen meewerken aan een betere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden zoals mezen en insecten. Enkele tips:

 • Richt uw tuin zo natuurlijk mogelijk in met veel groen;
 • De tuin mag best een beetje rommelig zijn. Bladeren zorgen voor overwinteringsplekken voor insecten;
 • Hang nestkastjes op in de buurt van een eik;
 • Hang vleermuiskasten op. De vleermuis eet de vlinder graag;
 • Plant bloemen in je tuin;
 • Doe bij katten een belletje om in het voorjaar, zodat ze geen (jonge) vogels vangen;
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin;
 • Kijk op rupsen.info voor meer tips 

Accordion item is ingeklapt

Landelijk en regionaal wordt veel kennis gedeeld en goed werkende aanpakken besproken. Gemeente Loon op Zand volgt die ontwikkelingen op de voet.

Let op: de komende maanden houden we deze pagina actueel en vullen deze aan met tips en veel gestelde vragen en antwoorden.

Vraag & antwoord - Eikenprocessierups

Hieronder leest u antwoord op de meest gestelde vragen over de eikenprocessierups in onze gemeente. 

Accordion item is ingeklapt
 • U ontvangt niet altijd een reactie van de gemeente over uw melding
 • Het aantal meldingen kan zo groot worden dat het niet mogelijk is iedereen te informeren
 • De gemeente prioriteert uw melding op basis van prioriteit, zie hiervoor het antwoord op de volgende vraag over strategie. Daardoor kan het gebeuren dat we niet gelijk komen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente zet in op korte termijn overlast bestrijden door preventief te spuiten met een landelijk erkent middel. Dat dood de aanwezige rupsen, helaas ook de goede. Hiermee wordt voorkomen dat de plaagdruk, en dus de overlast,  te groot wordt. Te gelijker tijd zet de gemeente in op langer termijn bestrijding. Dat doen we door nestkastjes op te hangen zodat er meer koolmezen gaan nestelen. Ook zetten we in om de diversiteit van de beplanting te vergroten zodat andere natuurlijke vijanden zoals sluipwespen zich beter kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we ieder jaar steeds minder te spuiten.

Het wegzuigen van de nesten zal gebeuren op basis van prioriteit. Gevoelige locaties krijgen voorrang schoolpleinen, rondom verzorgingshuizen en toegangswegen naar sportvelden 

Ook zullen er plaatsen zijn waar we niet komen. Hier is de overlast nihil en kunnen we zorgen dat de natuurlijke vijanden genoeg voedsel houden om zich te ontwikkelen. 

Accordion item is ingeklapt
 • Heeft u last van deze rupsen op uw eigen grond? Schakel dan een deskundig bestrijdingsbedrijf in. Ga niet zelf aan de slag met een stofzuiger of brander, want de brandharen kunnen zich verspreiden waardoor het probleem juist erger wordt. Doe dat op tijd, want alle deskundigen zijn erg druk om op alle plaatsen op tijd te zijn.
 • Help de natuurlijke vijand van de rups een handje: de koolmees. Koolmezen hebben een manier gevonden om de brandharen vóór consumptie te verwijderen. Hang een nestkastje op in je eigen tuin of op balkon en plaats waterbakjes in de tuin.
 • Kijk op Processierups.nu voor meer dan 100 veel gestelde vragen, met antwoorden van experts.

Accordion item is ingeklapt
 • Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied voor goede bedekking van de hals, armen en benen 
 • Ga niet op de grond zitten
 • Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en spoel daarna met lauw water
 • Spoel ook de ogen goed met lauw water
 • Was zo nodig ook haren en kleren
 • Klachten verdwijnen in het algemeen vanzelf binnen twee weken
 • Kijk op Processierups.nu voor meer dan 100 veel gestelde vragen, met antwoorden van experts

Accordion item is ingeklapt

De brandharen van de rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Bij gezondheidsklachten raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of GGD.

 • Kijk op Processierups.nu voor meer dan 100 veel gestelde vragen, met antwoorden van experts
 • Op thuisarts.nl staat handige informatie voor het behandelen van klachten 
 • Kijk op oakie.info voor achtergrondinformatie (GGD)

Accordion item is ingeklapt

De plakbanden maken geen onderscheid tussen verschillende soorten rupsen. Ook lopen andere insecten, vleermuizen en vogels het risico dat ze vastgeplakt raken. 

Accordion item is ingeklapt

De rupsen zullen onder het folie gaan zitten. Hiermee komen de nesten op een hoogte waarbij het gevaarlijk wordt voor nieuwsgierige mensen.

Accordion item is ingeklapt

Vorig jaar markeerden we bomen met een nest met een rood-wit lint. Dit jaar zetten we gele of groene stippen op de boomstam. Zo ziet de aannemer meteen om welke bomen het gaat.

Plastic lintjes hebben namelijk wat nadelen:

 • Je moet dicht bij de boom komen om het aan te brengen (veiligheid)
 • De rupsen vinden het een fijne plek om op te gaan zitten.
 • Je hebt een extra handeling om het lint te verwijderen (kosten)
 • Je moet dicht bij de boom komen om het lint (met mogelijk daarop rupsen) te verwijderen (veiligheid).

De stip is milieuvriendelijk lost binnen 14 dagen vanzelf op.