housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Brief wethouder Frank van Wel: Aanvullende maatregelen coronavirus (recreatie)ondernemers


Vandaag stuurde Frank van Wel, wethouder economie, werk, toerisme en culturele zaken, de ondernemers in deze gemeente onderstaande brief. Wilt u deze brief voor uw administratie bewaren? Download de brief dan hier.

''Beste (recreatie)ondernemer van Loon op Zand,

In de samenleving blijft de bereidheid om afstand te houden en geen risico’s te nemen met ieders gezondheid vooralsnog groot. Verreweg de meeste ondernemers nemen eveneens hun verantwoordelijkheid en er hoeft nauwelijks vanuit de gemeentelijke overheid te worden opgetreden. Daar zijn we u allemaal zeer erkentelijk voor.

De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s zagen zich genoodzaakt nieuwe maatregelen af te kondigen die vooral betrekking hebben op de toeristische sector. Ze laten weten dat recreatief nachtverblijf verboden is vanaf 3 april 2020 18.00 uur. Hiervoor is een nieuwe noodverordening (pdf) gemaakt. In deze brief informeer ik u hierover.

Noodverordening

De nieuwe noodverordening verbiedt het aanbieden van recreatief nachtverblijf en het aanwezig zijn op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Dit verbod geldt niet voor:

  • Hotels;
  • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel;
  • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen. Als ‘vaste standplaats’ geldt uitsluitend een plaats die voor ten minste het gehele seizoen aan een en dezelfde gebruiker is verhuurd;
  • Tijdelijke bewoning anders dan recreatief verblijf (bij persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding).

Onder recreatief nachtverblijf valt in ieder geval het verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B (inclusief Airbnb’s) en groepsaccommodaties.

Tot slot is het verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en stranden open te houden. Dit omdat hier 1,5 meter afstand houden tussen personen niet mogelijk is.

Doel en duur van maatregelen

Deze maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat het coronavirus zich snel verspreidt en daarmee de druk op de gezondheidszorg te snel te groot wordt (‘to flatten the curve’). Het verbod op recreatief nachtverblijf blijft in ieder geval van kracht tot en met 10 mei 2020. Uiterlijk op die dag beoordelen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s of dit verbod nog langer moet gelden. We stellen u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. (Let op: voor landelijke maatregelen kunnen andere data gelden.)

Hulp voor ondernemers

Ingrijpende maatregelen als deze hebben een enorme impact op bedrijven, ondernemers en hun medewerkers. Dat realiseren we ons zeer. De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen in deze moeilijke tijd. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, kunnen bedrijven die op last van de overheid moeten sluiten een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Daartoe werkt het met SBI-codes, ‘Standaard BedrijfsIndeling’-codes. De RECRON, de vereniging van recreatieondernemers in Nederland, dringt aan op een uitbreiding van het aantal SBI-codes en daarmee voor meer steun voor haar leden. Als wethouder van een gemeente waarvoor recreatie heel belangrijk is ondersteun ik die lobby van harte.

Vanaf 6 april zijn de digitale loketten open voor de Tijdelijke Noodmaatregel Werkbehoud (NOW) – de link verwijst nu nog naar de pagina die de meest gestelde vragen beantwoordt. Informatie over de Tozo, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers en andere financiële regelingen staan verzameld op deze informatiepagina van de Rijksoverheid.

Vragen

Voor vragen kunnen ondernemers uit de recreatie- en toerismebranche contact opnemen met Ferdi Das. Hij is bereikbaar via F.Das@loonopzand.nl. Andere ondernemers kunnen hun vragen stellen via ondernemersloket@loonopzand.nl of via het algemene telefoonnummer, 0416 – 289 111.

De impact van het virus is groot, de impact van deze maatregelen ook. Het vervult de gemeente met trots te zien hoe de Loonse samenleving deze coronatoestanden tot op heden het hoofd biedt. Als we allemaal goed naar elkaar blijven omkijken kunnen we samen op den duur deze nare tijden tot een herinnering maken. We zijn er nog niet, we komen er wel.

Met vriendelijke groet,

 

Frank van Wel
Wethouder economie, sport, toerisme en cultuur 
06-12374035''

mill-tailormade association-rosy