housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Begroting 2017: Wat zijn de plannen?


Het gaat beter met de Nederlandse economie. Daarvan profiteren we ook in Loon op Zand. Het  economisch herstel van Nederland en ons doordachte  beleid van de afgelopen jaren zorgen nu voor een positief beeld van onze begroting. Er is ruimte voor investeringen, al moeten we voorzichtig blijven. Wat zijn de plannen van de gemeente voor de komende tijd? In de begrotingskrant staan ze per begrotingsprogramma aangegeven. Daarin staan ook de beschouwingen van de raadsfracties. 

De gemeenteraad behandelt de begroting op 3 en 10 november tijdens openbare vergaderingen. Je bent van harte welkom in de Raadzaal van Het Klavier.

mill-tailormade association-rosy