Logo Gemeente Loon op Zand

Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.
Als u ergens over twijfelt, kunt u altijd contact opnemen met het ondernemersloket: ondernemersloket@loonopzand.nl

Gegevens van de aanvrager

Algemene informatie

Verblijfseenheden

U dient op een situatieschets alle aanwezige verblijfseenheden (gebouwen en/of slaapkamers)
aan te geven (inclusief afmetingen).Daarnaast dient u een indeling aan te geven van de
slaapkamers die u ten behoeve van het recreatieverblijf beschikbaar heeft.

Parkeren

NB: De parkeerplaatsen dienen naast elkaar te leggen. Achter elkaar parkeren is niet toegestaan.
Alleen als de parkeerdruk in de omgeving het toelaat, kan worden afgeweken van deze voorwaarde.

Opmerkingen

Keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is een gesprek op locatie met de ambtenaren die uw verzoek in behandeling zullen nemen. Tijdens
dit gesprek wordt een aantal zaken verder toegelicht, worden de mogelijkheden met u besproken en kunt u vragen stellen.

U dient op een situatieschets alle aanwezige verblijfseenheden (gebouwen en/of slaapkamers) aan te geven (inclusief afmetingen). Daarnaast dient u een indeling aan te geven van de slaapkamers die u ten behoeve van het recreatieverblijf beschikbaar heeft. Geef ook op de situatieschets de aanwezige parkeervoorzieningen op uw perceel aan.

NB: De parkeerplaatsen dienen naast elkaar te leggen. Achter elkaar parkeren is niet toegestaan. Alleen als de parkeerdruk in de omgeving het toelaat, kan worden afgeweken van deze voorwaarde.