Logo Gemeente Loon op Zand

Op deze website staat informatie over Wmo-begeleiding. Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe maatwerkvoorzieningen ingekocht. Wilt u meer weten over het toegangsproces en/of toezicht op Wmo-begeleiding klik dan op één van de onderstaande knoppen:

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Loon op Zand neemt niet deel aan de resultaatgerichte inkoop Wmo van Hart van BrabantDe gemeente Loon op Zand heeft in 2018 (i.s.m. gemeente Waalwijk) Wmo-begeleiding ingekocht bij meer dan 50 zorgaanbieders. De gemeente Loon op Zand hanteert een PxQ (Prijs x Kwantiteit) bekostiging. Als gemeente Loon op Zand geloven we niet in het inkopen van resultaten, maar wel in het actief sturen op resultaten en kwaliteit.

Accordion item is ingeklapt

We hebben bij meer dan 50 zorgaanbieders maatwerkvoorzieningen voor Wmo-begeleiding ingekocht. Hieronder kunt u de beschrijvingen van de verschillende maatwerkvoorzieningen inzien. 

LET OP!

Hulp bij het huishouden (cat. 1) heeft de gemeente Loon op Zand niet samen met Waalwijk ingekocht. Loon op Zand heeft dat zelfstandig gedaan. Kijk voor meer informatie over HBH1 op : https://loonopzand.nl/hulp-huishouden/ 

Accordion item is ingeklapt

Op TenderNed kunt u alle informatie vinden over de voorgaande aanbesteding. Medio 2021 bestaat er de mogelijkheid om aan het haken bij de contractering voor nieuwe partijen. Vragen over contractering? Deze kunt u stellen door een e-mail te zenden naar zorginkoop@loonopzand.nl. Aanmelden voor contractering gaat via sociaaldomein@waalwijk.nl.