Ga naar de homepage

De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder Wmo voor de meeste gemeenten in Midden-, Noord- en Noordoost Brabant. Voor de gemeente Loon op Zand is dat ook het geval. De GGD Hart voor Brabant richtte een team van toezichthouders Wmo in voor deze taak.

Advieslijn toezichthouder: 088-3686888

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Loon op Zand hanteert een vorm van reactief toezicht op basis van specifieke incidenten. De toezichthouder voert toezicht uit op:

  • Geweldsincidenten

“Ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft”.

  • Calamiteiten

“Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid” 

Accordion item is ingeklapt

De GGD heeft een meldpunt voor zorgaanbieders voor het melden van:

●     Formulier geweldsincident

●     Formulier calamiteit

 Het protocol waarmee de GGD Hart voor Brabant werkt is via onderstaande link te vinden:

Protocol melding door professionals. Daarnaast is er een referentiekaart melding Wmo dat duidelijk het proces laat zien.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u als inwoner (of directe familie) een melding wilt doen moet u in eerste instantie daarvan een melding doen bij uw zorgaanbieder. 

Iedere zorgaanbieder is wettelijk verplicht geweldsincidenten en calamiteiten te onderzoeken en te melden bij de toezichthouder Wmo. De toezichthouder kan, na melding, besluiten het onderzoek over te nemen. Als uw zorgaanbieder deze taak niet opneemt neemt u voor advies contact op met de toezichthouder via 088-3686888.