housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

Voordat uw een aanvroeg doet, bekijk eerst of u het vervoer zelf kunt regelen:

  • Vraag bijvoorbeeld hulp aan familie, buren of kennissen.
  • Bespreek met andere ouders om samen te rijden
  • De consulent van  de gemeente zoekt samen met u naar de goedkoopste, passende vervoersmogelijkheid.
  • De consulent bekijkt dan of een leerling met de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan.
  • Wanneer dit niet mogelijk is, kan de gemeente in sommige gevallen taxivervoer regelen.  

Let op: de gemeente gaat bij leerlingenvervoer altijd uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

mill-tailormade association-rosy